ZŠ: Březen, čteme knihy

16.03.2017

Dne 16.3.2017 se děti I. stupně našeho zařízení účastnily projektového dne: BŘEZEN- ČTEME SI KNIHY!

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ MĚLY DĚTI PŘIPRAVENÝ KRÁSNÝ PROGRAM. Nejprve si vzájemně předvedly jak se jim daří číst knížky. Seznámily se s chodem celé knihovny a knížkami, které si mohou zapůjčit. Největší zájem byl o knížky interaktivní s mluvící tužkou.

Děti dostaly i dáreček. Moc děkujeme paní Věře Klíčové za spolupráci i nadšení pro nás.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka, výchovný poradce