DD: Beseda s PČR, 01. 04. 2019

01.04.2019

Cílová skupina: od 9 let, počet dětí 24

Téma: Droga na 1. místě

Lektor: prap. Chudárková

Hodnocení: v rámci prevence SPJ proběhla beseda na téma Návykové látky. Úvodem jsme zopakovali všeobecné poznatky o návykových látkách, děti shlédly krátký film "Droga na 1.místě" a v následné besedě a diskuzi se mohly ptát na vše, co je z této problematiky zajímá. V neposlední řadě se seznámily s výbavou policistky a prakticky si výbavu mohly i vyzkoušet a osahat.

Teta Mirka, Bohdanka a Staňka