DD: Beseda s PČR, 7. 2. 2018

07.02.2018

Datum : 7.2.2018

Téma: Prevence SPJ - návykové látky, kyberšikana, krádeže

Počet dětí :21

Lektor: por.Bc Pavla Jiroušková

Hodnocení akce:

V rámci besedy s mluvčí PČR por. Bc. Pavlou Jirouškovou jsme se věnovali tématice, kterou v současné době na DD nejvíce řešíme, což jsou návykové látky - jejich nebezpečí na lidský organismus, patologické chování a důsledky tohoto chování. Dále byli klienti seznámeni s možným nebezpečím kyberšikany, nejčastěji prostřednictvím FB. Vysvětlili jsme si i následky. V neposlední řadě jsme se zaobírali krádežemi a trestním rejstříkem. V následné i průběžné diskuzi se klienti ptali na vše, co je zajímá.

Teta Mirka