DD: Beseda s psychologem

27.11.2017

V rámci Grammy jsme uskutečnili besedu s p. psychologem Mgr. Petrem Remešem, který přišel mezi nás a besedoval s dětmi na téma Mezilidkské vztahy a to především se zaměřením na vztahy kamarádské. Beseda se skládala z všeobecné části, kdy děti říkaly, co si představují pod pojmem kamarádství, jestli mají kamaráda a proč. Druhá část byla praktická, kdy přečetly věty a třídily je na hromádky, co v kamarádství ANO a co NE. Závěrem určovaly podle obrázků pohádkových postav, co kamarádství je a co ne a snažily se jednotlivé postavy pojmenovat. Celou besedu panovala uvolněná přátelská atmosféra, děti byly zvídavé a neostýchaly se ptát na věci, které je zajímají.

Teta Mirka