DD: Den seniorů v Mnichově, 07. 10. 2021

07.10.2021

Konečně. Po dlouhé době jsme se s dětmi opět vypravili za seniory do DD Mnichov. Byli jsme pozváni, abychom zpestřili akci Dne seniorů. Děti se chtěly předvést, zazpívaly pásmo lidových písniček za doprovodu hry na akordeon. To se setkalo s velkým úspěchem, protože klienti i zaměstnanci se připojili a známé texty si pobrukovali společně s námi. Většího efektu jsme docílili lidovými kroji, které měly děti oblečeny. Vystoupení zakončily nejstarší školáci, kteří si připravili párový tanec na lyrickou skladbu. Myslím, že jsme neudělali ostudu našemu zařízení a se ctí jsme reprezentovali. 

Teta Magda a děti DD.