DD: Klub os. rozvoje

23.01.2018

Klub OSR

V rámci projektu Grammy vedly pracovnice Kvicu Opava - pí. Daniela Strnadlová a Katarína Dubělčíková pro naše děti v rámci klubu Osobnostního rozvoje společné setkání obou klubů.

Program probíhal v tomto duchu: Úvod, představení lektorů, vzájemné představení dětí a propojení dětí pomocí klubíčka. Úvodem byly zdůrazněny pravidla komunikace. Děti byly rozděleny do 3 skupin po třech dětech - úkol -výtvarně ztvárnit věci, osoby zvířata a prezentovat , co nakreslily a proč, zdůvodnit (dům, řada dětí držící se za ruce, autobus). Kruh - propojení se rukama a držení se a následné rozplétání- týmová spolupráce. Hra na tichou poštu- posílání slova po řadě.

Děti rozvíjely KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - rozvoj slovní zásoby, pojmenování věcí,osob,zvířat - vyprávění a prezentace svých úkolů. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - děti se učily spolupracovat ve skupině a vytvořili si pravidla při práci v týmu. Společně jsme se podílely na vytváření příjemné atmosféry v týmu. Učily se komunikaci a úctě , při jednání s druhými lidmi. Závěrem každý zhodnotil, co se mu líbilo - nejvíce se líbilo proplétání a kreslení. Děti byly celkem spokojené a souhlasily s možností dalšího setkání.

Teta Mirka