DD: Kroužek EKO v Bruntále, 25. 09. 2021

25.09.2021

V novém školním roce jsme opět navštívili SVČ Bruntál - EKO kroužek. Nejvíce jsme se těšili na "chlupáče". Děti si mohly vzít přepravku a oblíbené zvířátko si půjčit na chodbu. Největším tématem byl chameleon, ale také krajta. Ti, co neměli odvahu, stáli dál od zvířat. Ti, co se nebáli, měli hada na krku a ruce. Výlet se nám velmi líbil. 

Monika Marková