DD: Myslivecký den „O CENU PRADĚDU“, 09. 09. 2017

02.10.2017

V sobotu jsme navštívili na Střelnici MS ve Vrbně pod Pradědem 59. ročník veřejné střelecké soutěže "O cenu Pradědu". Součástí této soutěže byly i závody ve střelbě ze vzduchovky pro mládež. Všechny děti DD si vyzkoušely pod odborným vedením své střelecké schopnosti a to i naši nejmenší. Nejúspěšnější střelci byli z dívek Lýdie Žigová, Nataša Horváthová a Karolína Konůpková, ale nenechali se zahanbit ani chlapci - Honza Žigmond, Alex Franc a Erik Pištol. Za snahu i výkony byly děti odměněni sladkou odměnou. Poděkování patří i Janu Zaoralovi, který věnoval dětem 150 Kč na zakoupení terčů a Standovi Zaoralovi, který nás na akci pozval a s dětmi i vychovateli zavzpomínal na doby, kdy ještě sám byl strýc na DD.

Příjemnou atmosféru sobotního odpoledne podtrhovalo sluníčko a krásná procházka podzimní přírodou. Cestou zpět jsme navštívili vrbenské MINI-ZOO, kde si každé z dětí přišlo na "SVÉ" . Někdo skákal na trampolíně, jiní se houpali , jezdili na odrážedlech, kolech a krmili zvířátka.

Domů jsme se vraceli příjemně unaveni, ale spokojeni.

Teta Mirka, Bohdanka, Maruška a Pavla.