DD: Naše Vánoce na 3. rodinné skupině, 19. 12. 2019

19.12.2019

Rok se s rokem sešel a jsou tu nejkrásnější svátky pro děti, Vánoce. Po celý den na rodince panovala atmosféra napětí, nedočkavosti a vzrušení a hlavou se dětem honily nejrůznější myšlenky. Jestlipak jsme byly hodné děti? Nezapomněl na nás Ježíšek? Copak asi najdu pod stromečkem? Radost neznala mezí, splněná přání, rozzářené oči dětí i slzy štěstí doprovázely besídku naší rodinky. Děkujeme vedení DD, sponzorům, pracovníkům domova a všem lidem, kteří se zasloužili o to, že závěr roku je nádherný. Děkujeme a přejeme krásné a pohodové Vánoce.

Všichni ze 3. rodinné skupinky