DD: Návštěva hasičské zbrojnice, 14. 03. 2018

16.03.2018

Děti DD se svými vychovateli navštívily nově otevřenou Hasičskou zbrojnici. S náročnou prací záchranářů nás seznámil pan František Mikula a pan Igor Soporský ml. Prohlédli a obdivovali jsme nejen prostory nové zbrojnice, ale i hasičskou výstroj, techniku a hlavně hasičská auta, na která se děti nejvíce těšily.

Chtěli bychom poděkovat výše jmenovaným dobrovolným hasičům za ochotu a trpělivost, se kterou se nám po celou dobu věnovali a HZS Vrbno popřát hodně úspěchů v jejich náročné práci a co nejméně výjezdů. Děkujeme.

Vychovatelé a děti DD Vrbno