DD: PRCH - Drogy, závislosti, dopady, 07. 02. 2019

08.02.2019

Kdy: 7. 2. 2019

Kde: nízkoprahové zařízení "Kotlík" Ve Vrbně

Cílová skupina : 9 - 13 let

Lektor: Naďa Viktorjeníková, Veronika Musilová, Staňka Pavezková, - pracovnice Open house

Hodnocení akce

V rámci prevence SPJ jsme opět , již po páté, navštívili nízkoprahové zařízení " Kotlík " kde si pro nás pracovnice Open house připravily další besedu , tentokrát na téma "Drogy, závislosti a dopady". Děti formou diskuze pojmenovaly co je to droga, druhy závislostí, jak se projevují, co droga dává a co bere, a na koho se obrátit o pomoc. Prostor byl i na dotazy dětí.

Teta Mirka