DD: Přednáška - Nebezpečí kyberšikany, 19. 12. 2018

19.12.2018

Přednáška: Nebezpečí kyberšikany, datum: 19. 12. 2018, místo: nízkoprahové zařízení Vrbno

Cílová skupina: 1. skupina 10 - 12 let, 2.skupina klienti 13 - 17 let

Počet dětí : 15, 15

Lektor: pracovníci OPEN HOUSE Bruntál, Mgr. Veronika Žáková

Hodnocení akce: pracovnice OPEN HOUSE v čele s vedoucí sociálních služeb Mgr. Veronikou Žákovou připravily v rámci prevence SPJ pro děti DD již druhou přednášku na téma Nebezpečí sociálních sítí. Děti byly vhodnou formou dle věku seznámeny s pojmy kyberšikana, nebezpečí sociálních sítí apod. Děti se dozvěděly,  jak poznají, že jsou ohroženy závislostí, kdo je jí nejvíce ohrožen, jak se závislost projevuje, zdravotní následky užívání mobilních telefonů, tabletů, notebooků. Dále byly obeznámeny o nástrahách nebezpečí sociálních sítí, FB, počítačových her atd.

Teta Mirka , strýc Roman