DD: Přednáška sexuální rizikové chování, 25. 10. 2018

25.10.2018

Přednáška : Sexuální rizikové chování

Datum: 25. 10. 2018

Místo: nízkoprahové zařízení Vrbno

Cílová skupina: 1. skupina 10 - 12 let, 2. skupina klienti 13 - 17 let

Počet dětí: 15

Lektor: pracovníci OPEN HOUSE Bruntál, Mgr. Veronika Žáková

Hodnocení akce :

Pracovnice OPEN HOUSE, v čele s vedoucí sociálních služeb Mgr. Veronikou Žákovou, připravily v rámci prevence SPJ pro děti DD přednášku o rizikovém sexuálním chování. Děti byly vhodnou formou dle věku seznámeny s riziky sexuálního chování. Starší děti byly seznámeny s možnými následky nezodpovědného sex. chování při náhodných známostech (promiskuitní chování, rizikové sexuální praktiky, s nebezpečím pohlavních chorob, jak je důležitý chráněný pohlavní styk a důležitý výběr partnera). Rovněž byly upozorněny na nebezpečí sociálních sítí a navazování kontaktů přes internet, na sexuální zneužívání ve všech jeho formách, zveřejňování intimních fotografií na internetu či jejich zasílání mobilním telefonem.

Teta Mirka a strýc Roman