Sokolská chata, 27. 9. - 29. 9. 2017

02.10.2017

Akce: Třídenní pobyt dětí DD na Sokolské chatě. Počet dětí: 16Ped. dozor: M. Tušková, Bc. B. Doričáková.

Hodnocení akce:

Třídenní pobyt na Sokolské chatě jsme v rámci prevence SPJ zaměřili především na utužení a posílení přátelských vztahů mezi dětmi rozdílného věku, mentálního postižení a RS. Všechny děti byly vedeny k týmové spolupráci a pomoci jeden druhému. Samy si rozdělily úkoly, které musely vykonat, abychom všichni mohli na chatě fungovat - nošení dřeva z lesa, přípravu ohniště, přípravu dřeva na topení v kamnech a venku na ohni, nošení vody od Mirkova pramene, topení v kamnech, pomoc při přípravě jídla, mytí nádobí a úklid chaty a okolí. 

Velmi kladně hodnotíme přístup starších a zručnějších dětí k méně šikovným kamarádům, kterým pomohly nejen radou, ale i skutkem. Po celou dobu panovala velmi příjemná a přátelská atmosféra. Nejvíce ohlasů mezi dětmi měla procházka lesem se sběrem hub. Soutěžilo se o nejlepšího houbaře, o houbaře, který najde první a poslední houbu a závěrem za snahu čekala všechny za sloužená sladká odměna. A samozřejmě netrpělivě očekávaný noční "Bobřík odvahy", kterého absolvovaly, kromě jednoho, všechny děti a o který se postarali čtyři učni. Děti měly radost, že i přes obavy a strach, které zpočátku měly, "Bobříka "zvládly na výbornou. 

Samozřejmě nemohlo chybět ani opékání špekáčků a večerní strašidelné historky. Nechyběla ani vzácná návštěva - překvapily nás ostatní děti DD, kteří se svými vychovateli, přišly podívat, jak se nám daří.

Teta Mirka a Bohdana