DD: Spolupracujeme s Nadací Terezy Maxové, 18. 11. 2019

18.11.2019

Chceme spolupracovat s okolím. Proto jsme vymysleli projekt s další mateřskou školou. Naším záměrem je uspořádat pro děti řadu zajímavých setkání, společných dopolední, kde dáme všichni ruku k dílu. Chceme dokázat, že jsme úplně stejné děti, jako všechny ostatní, že umíme pomoci a umíme být přátelští. Cílem projektu je nejen navázání spolupráce, ale účast na společných aktivitách a akcích. Jsme rádi, že naši výzvu vyslyšela Nadace Terezy Maxové, která podpořila vizi naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace