DD: Spolupracujeme se SOŠ v Bruntále, 14. 11. 2019

14.11.2019

Jsme velice rádi, že jsme uzavřeli dohodu s touto školou. Domluvili jsme se, že žákyně oboru kadeřnice budou každoměsíčně stříhat děti našeho dětského domova. Máme ze spolupráce velkou radost. Děti dětského domova se dovědí vše, co ke studiu tohoto oboru potřebují, jak je obor náročný apod. Zároveň mohou navázat s žáky příjemná přátelství. Děkujeme vedení školy, zejména pak panu řediteli Mgr. M. Durcovi, DiS. a statutárnímu zástupci Bc. R. Mádrovi za to, že tuto spolupráci umožnili. Velké poděkování patří paní mistrové a žákyním. Že byla fajn atmosféra? To jde vidět z fotografií. Děkujeme.

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace