DD: Tančíme a bavíme se, 15. 11. 2020

15.11.2020

Obzvláště v této nelehké době si připominame krásu a význam tance v jeho nejrůznějších podobách. Tanec se vyjadřuje univerzálním jazykem, ruší veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojuje lidi v míru a přátelství. Jeruzaléma je krásná píseň, která spojuje všechny lidi na světě, bez rozdílu postavení, věku nebo rasy. Jde nám to, koukněte se na video. V tancování budeme brzo pokračovat!

Teta Mirka a děti DD