DD: Výlet Město Albrechtice – Hasiči, 15. 4. 2018

26.04.2018

Dne 15.4.2018 jsme se rozjeli do Města Albrechtic a to přímo do nové hasičské stanice, kde nás již očekával pan Bc. Vladislav Hlaváček, který je na funkci hasič. Pan Hlaváček nás provedl celou hasičskou stanicí, ukázal nám zázemí tamních hasičů a poté jsme se vydali k vozidlům. Tyto vozidla nám velice krásně představil, ukázal nám vše co se uvnitř skrývá a to od hadic přes různé vyprošťovací nůžky. Děti se zájmem naslouchaly a mohly si vyzkoušet oblek hasiče, sednout si do vozidel a ptát se na vše, co je zajímalo. Na závěr této velice krásné akce děti výše jmenovanému Bc. Hlavačkovi zatleskali. Za krásnou akci pro děti patří hasičům z Města Albrechtic veliké poděkování.

Bc. Milan Hlavička, vychovatel