DD: Základní zdravotnický kurz pro děti, 21. 11. 2021

21.11.2021

V neděli 21. 11. 2021 uspořádali pro naše děti profesionální záchranáři celodenní kurz 1. pomoci. Během dne se teoreticky naučily i prakticky vyzkoušely, jak ošetřit běžná zranění typu popáleniny, odřeniny a další. Dále polohování pacienta, prevenci podchlazení, evakuační techniky atd.

Instruktoři si velice rychle získali sympatie, protože dokázali nadchnout svými bohatými zkušenostmi, ale hlavně tím, jak dokázali své schopnosti naučit i své mladé posluchače.

Každá teorie byla následně ověřena praktickým tréninkem, proto dnešní kurz v účastnících zanechal schopnost týmové práce, spolupráce a využití znalostí kdykoliv v praxi. Dnešní trénink byl prvním ze série dalších podobných kurzů, v nichž se děti naučí pomáhat druhým lidem. V lednu by například měly absolvovat stáž u letecké záchranné služby.

Děkujeme instruktorům Martinovi a Jakubovi, kteří ve svém volném čase a zdarma věnovali energii a znalosti ve prospěch vzdělávání dětí z DD.

Za vychovatele teta Magda a strýc Roman.