ZŠ: Projektový den v Dps Mnichov

21.03.2017

Dne 15.03.2017 se děti I. stupně Základní školy našeho zařízení účastnily projektového dne. Účastnily se projektu Domova seniorů " Jedeme v tom společně 2017". Společně se seniory žáci druhé až páté třídy společně s paní učitelkou šlapali na speciálním rotopedu určeném nikoli pro přímé kilometry, ale pro podporu všech šlapajících seniorů. Akce měla příjemnou atmosféru. Pan ředitel si zašlapal na rotopedu také s dětmi. Tyto dostaly nakonec sladkou odměnu!!

Velmi nás těší dlouhodobá spolupráce s tímto zařízením!

Mgr. Poláchová Monika, třídní učitelka, výchovný poradce