ŠD: Soutěžili jsme ve školní družině, 06. 03. 2020

06.03.2020

Dne 06. 03. 2020 jsme v naší školní družině soutěžili! Tentokrát jsme hráli soutěž BARVY na tři kola, poctivě jsme si zapisovali časy. Barevné kužely děti kladly na barevná kola ve shodné barvě. Cvičili jsme všichni orientaci v prostoru, poznávání barev česky, anglicky, rychlost, povely. Moc jsme si celou soutěž užili. Nakonec byly vyhlášeny výsledky a vítěze čekala sladká odměna!!
Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami