ŠJ: Navýšení ceny stravného od 01. 09. 2019, přihlašování obědů, platby

23.08.2019

Od 01. 09.2019 dochází k navýšení ceny stravného u níže uvedených věkových kategorií

  • kategorie dospělí a děti nad 15 let, cena pro tuto kategorii se zvyšuje u oběda na 30 Kč. 
  • u kategorie školští důchodci (bývalí zaměstnanci): FKSP + 6 Kč

Přihlašování a odhlašování obědů bude možné jen do 7:00 hodin. Zaměstnanci sloužící o víkendu si musí nahlásit oběd již v pátek!

PLACENÍ OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY 29. a 30. 8. 2019.