ŠJ: Informace ze školní jídelny, 25. 08. 2021

25.08.2021

Kdo z bývalých zaměstnanců naší školy si bude chtít odebírat oběd, musí si jej nahlásit telefonicky na čísle 739453471, nejpozději do pátku 03. 09. 2021. Platba za obědy: pondělí 06. 09. 2021. Pro bývalé zaměstnance naší školy začínáme vařit od pondělí 06. 09. 2021 (dle situace). Cena obědu zůstává stejná, tj. 38,- Kč

První den, musí být oběd dítěti nahlášen, poté je s ním počítáno automaticky. Výše zálohy: 600,- Kč. Číslo čtu 4438771/0100, navýšení ceny za oběd.

ZA PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE Z OBĚDŮ ZODPOVÍDÁ RODIČ, NE PEDAGOG.