ZŠ: Život zvířat v zimě, 28. 01. 2020

28.01.2020

Dne 28. 01. 2020 jsme na naší škole pořádali akci v rámci EVVO. V posledním období se celkově zaměřujeme na ochranu životního prostředí, hodně si s dětmi vysvětlujeme a dodržujeme třídění odpadu. Ve všech třídách máme nádoby na odpad, v rámci celého zařízení i na chodbách a dalších pracovištích. 

Přednášku EVVO jsme si vyslechli na téma Život zvířat v zimě. Jednak jsme pracovali na zajímavém interaktivním programu, zároveň jsme si poslechli poutavé povídání o zvířatech, závěrem jsme ještě shlédli přírodovědný film. Připravujeme další akci, která bude zaměřena na zvířata v zajetí. Pro první stupeň také připravujeme zajímavé pracovní listy s tématikou zvířat.

Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami