ZŠ: Čím budu? 01. 11. 2019

01.11.2019

Dne 01. 11. 2019 se uskutečnilo na naší škole komunitně osvětové setkání na téma: "Čím budu?" Třídu přišla navštívit poradkyně pro kariérové poradenství. Společně s dětmi i rodiči rozvíjela debatu možnosti povolání našich žáků. Byla prezentována různá povolání a odborníci v nich. Společně jsme vypracovali zajímavý pracovní list, kde žáci spojovali povolání s potřebnými požadavky pro ně.

Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami