ZŠ: Den Země 22. 04. 2019

22.04.2019

Den země je dnem věnovaný naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen). Den země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek Země. Od roku 1990 k se oslavám dne Země přidala i Česká republika. 22. duben je věnovaný planetě Zemi ať už smýšlením po ekologické stránce nebo z ohledu na války (které po Zemi stále jsou). Cílem moderních oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů.

Žáci ZŠP a ZŠS ve Vrbně p. P. se přidali k oslavám tohoto svátku tím, že se věnovali se svými učiteli a asistenty úpravám i úklidu v celém okolí školy.

Dále v dobře vybavených dílnách PV vyráběli domečky pro včelky samotářky. Šlo o vcelku jednoduché výrobky z březového kmene z každé strany navrtaného několika otvory o průměrech 5 - 6 mm.

Poté domečky upevnili na stromy i keře v přilehlém okolí školy i na školní zahradě, aby alespoň svým malým dílem tak mohli přispět k diverzifikaci a rozmanitosti přírody, ve které žijeme a kterou si musíme chránit. Později zjistíme, zda domečky budou mít své obyvatele. Chystáme se rovněž za dobrého počasí co nejdříve vyjít k Mirkovu prameni a očistit jej od plevele.

Zapsal Mgr. Miloslav Huml