ZŠ: DĚTI oslavily Vánoce v domově seniorů!!

20.12.2017

Děti I. stupně ZŠ, část praktická, připravily krásný program pro naše seniory v Mnichově. Nejdříve děti zahrály pohádku Budulínek. Krásné masky dokreslily pohádkové vystoupení. Následně přednesly básničky, říkanky, zazpívaly písničky- koledy, hrály na hudební nástroje. Společně se seniory potom lily olovo a povídaly si o Vánocích a tradicích. Návštěva v Domově seniorů byla úžasná!! Těšíme se již další z akcí, protože s Domovem seniorů rádi spolupracujeme již dlouhodobě.

Mgr. Poláchová Monika, třídní učitelka, výchovný poradce