ZŠ: DĚTI POMÁHALY!!

29.11.2018

V listopadu jsme pokračovali ve spolupráci na projektu Mezigenerační mosty s Domovem seniorů Mnichov. Tentokrát jsme v rámci projektové činnosti uskutečnili na ZŠ, DD, ŠD a ŠJ- část praktická škola dva dny KOMUNITNÍHO SETKÁNÍ se seniory a to 13.11.2018 a 6.11.2018. Těchto dnů se účastnily děti I. a II. stupně pod vedením Mgr. Poláchové a Mgr. Kuzníka.

V tyto dny se žáci od svých pedagogů a osob zapojených do projektu dozvěděli spoustu poznatků o seniorech v rámci přednáškové činnosti, o tom jak žijí, jak je možno pomáhat starším lidem. Prohlídli si místo kde senioři žijí, kde tráví volný čas- zahradu a pomohli s úpravou parku nejen v rámci projektu, ale i v rámci pracovního vyučování a občanské výchovy.

Naše spolupráce s Domovem pro seniory je dlouhodobá. Děti díky projektu dostaly i drobnou sladkou odměnu. Díky dobrovolné spolupráci Domova pro seniory v rámci projektu dětem zůstaly finance, ze kterých se nakoupí pomůcky do školy. Tato spolupráce nás velmi těší a budeme ji dále rozvíjet. Rádi bychom doplnili naši spolupráci v prosinci vystoupením, které si děti pro seniory připravily.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka