ZŠ: DOPRAVNÍ DEN, 24. 04. 2018

01.05.2018

Pro naše děti ze speciální školy jsme připravili projektový den, zaměřený na bezpečnost chodce a reflexní prvky, dále na bezpečnost cyklisty v silničním provozu a jeho povinnou výbavu. Pan učitel žákům předvedl názornou ukázku vybavení kola. Žáci si také opakovali znalosti základního rozdělení značek a pochopení významu některých z nich. Třetí hodinu byla pro děti přichystána praktická část na školním dvoře. Snad nejvíce si děti užívaly jízdy zručnosti na kole. Protože občas některým chyběla koordinace pohybu a orientace se v prostoru, docházelo i k nemotornému řízení kola. Všichni, kteří jezdili na kole museli mít povinně přilby, takže tzv. nešikovné masíčko se otloukalo bez modřin a poranění.

Mgr. Šárka Glacová