ZŠ: Náhledový den v Lipové-lázni, 18. 11. 2019

19.11.2019

Dne 18. 11. 2019 se vydal celý II. stupeň s panem třídním učitelem a metodičkou vzdělávání do Lipové  - lázně. Zde jsme si všichni mohli prohlédnout učiliště pro obory E a C. Celá akce se konala v rámci projektu "Vím kam mám jít", který zastupuje paní Lucie Žihová. Jsme moc rádi, že nám byla umožněna návštěva právě těchto učebních oborů. 

Viděli jsme nejen prostory, kde probíhá výuka, ale dílny všech oborů. Nahlédli jsme na praktickou školu jednoletou i dvouletou, viděli jsme obory: pečovatelské služby, truhlářská a čalounická výroba, zednické práce, zahradnická výroba, stravovací a ubytovací služby a další. Žáci si mohli prohlédnout i internát.  Děkujeme za spolupráci paní Lucii Žihové, která nám tuto akci díky projektu umožnila.

Byli bychom velmi rádi, kdyby jsme mohli při další akci opět zamířit do míst s učebními obory E a C. Pro naše žáky je konkrétní představa o budoucí škole, vzdělávání i pobytu důležitá. A praktická zkušenost jejich rozhodování silně ovlivňuje.

Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami