ZŠ: Obdrželi jsme certifikát od společnosti EDUin, o. p. s., 02. 10. 2019

02.10.2019

Přejeme si, aby rodiče byli otevření vzájemné komunikaci. To vše je ku prospěchu dětí, které nám jsou svěřeny. Snažili jsme se, aby k nám rodiče mohli mít důvěru, přičemž jsme obdrželi certifikát "Rodiče vítáni". Ten deklaruje, že jsme organizací, která se chová vstřícně a partnersky, je to jakási značka pro školy otevřené rodičům.

Obdržení certifikátu je důkazem, že svou práci děláme srdcem. Velké poděkování patří celému pedagogickému sboru, tj. všem učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga a provozním zaměstnancům.

Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace