ZŠ: POZNÁVÁME ZVÍŘATA, 23. 05. 2019

10.06.2019

V květnových dnech se děti ZŠ, DD, ŠD a ŠJ- část I. stupně s paní učitelkou Mgr. Poláchovou věnoval ve výuce v hodinách prvouky zvířatům, jak domácím tak exotickým. Jako doprovodnou akci jsme všichni společně uskutečnili projektový den mimo školu. Vydali jsme se do Lipové Lázně do FAUNAPARKU. Děti měly možnost vidět papušky, tygra, pumu, lamy, černé labutě, jesetera, sovy, surikaty, želvy, andulky a další. Součástí tohoto projektového dne byla přednáška odbornice o všech zvířatech, které jsme zde viděli. Následovala soutěž ve znalostech, za kterou děti dostaly i sladkou odměnu.

Děkujeme paní ředitelce faunaparku paní Dagmar Augustínové za to, že se účastnila naší činnosti bez nároku na honorář a přispěla tak dětem na možnost koupení krásných pomůcek do školy.

Děkujeme

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka