ZŠ: Přednáška s panem lektorem Romanem Hotou, duben 2018

08.04.2018

Vedle základních pravd o problému HIV/AIDS se žáci vyššího stupně ZŠP a ZŠS dotýkali žhavých témat, jako jsou drogy, promiskuita, antikoncepce, láska a zamilovanost.

Děti byly tak soustředěné a naplno vnímaly po celou dobu pana lektora, že se nezdráhaly odpovídat na otázky.

Přednášející již dopředu počítal s tím, že někteří z dětí vyššího ročníku, již sexuálně žijí. Trefil se. Pro mnohé byla zřejmě novinkou, že jejich organismus není dostatečně vyzrálý fyzicky ani psychicky.

Hovořilo se například o přilnutí lidí k sobě při sexuálním spojení. Dozvěděli jsme se, že někteří psychologové připodobňují toto spojení ke slepení dvou listů papíru. Při rozchodu se spoj rozerve a každý si odnáší jizvy a kusy druhého člověka. Včetně jeho pohlavních a kožních chorob. Přednášející hovořil o návodu, jak bojovat proti možnosti nákazy. Pod písmeny ABC se skrývají slova abstinence až do doby trvalého vztahu a mentální i fyzické dospělosti, věrnost a ochrana kondomem.

Zajímavé bylo také sledovat reakce žáků. Byli zvídaví, upřímní a otevřeně hovořili na toto velmi citlivé téma. Přednáška byla obsažná, vtipná i motivační. Zanechala v dětech velmi silné dojmy a řadu podnětů k hlubšímu zamyšlení.

Mgr. Šárka Glacová