ZŠ: Skládání puzzle, 10. 1. 2019

11.01.2019

Žáci ZŠ praktické v předmětu výtvarná výchova soutěžili, kdo dříve a kdo lépe složí puzzle, které viděli úplně poprvé. Pracovali většinou ve dvojicích. Měli na tuto zajímavou činnost zaměřenou hlavně na vytříbení pozornosti a zručnosti vyhrazený čas jedné vyučovací hodiny. Nejlépe a nejrychleji se s tímto úkolem vypořádala dvojice Petr a Honza. Ale šikovní byli i ostatní žáci. Na závěr soutěže byli všichni odměněni malou pozorností ve formě cukrovinek.  

Mgr. M. Huml