ZŠ: Škola začala aneb Besip v praxi, 10. 09. 2021

10.09.2021

A je tady opět nový školní rok. V pátek 10. září jsme se věnovali na naší škole na prvním stupni bezpečnosti v dopravě. Žáci si nejdříve povídali o své cestě do školy, jak se chovat v dopravě. Vysvětlili jsme si, co je správné a co nikoli. Poté jsme vyrazili ven. Zamířili jsme ke krizovým místům v dopravě v našem městě. Přímo na místě jsme sledovali, jak se chovají chodci i řidiči. Zde jsme si s paní učitelkou vysvětlili, jak správně přecházet cestu a na jakých místech, s čím bychom měli vždy všichni počítat, abychom se vždy bezpečně vrátili domů. Naučili jsme se poznávat značky, které jsme cestou viděli. Společně jsme pak nacvičili přechod přes krizová místa.

Ve škole jsme si namalovali dopravní značky, které jsme se tento den naučili poznávat. Povídali si o tom, jak se bezpečně na silnici chovat. Dopravními značkami jsme si vyzdobili třídu. Důležité bylo také zapamatovat si tel. čísla, na kterých hledáme pomoc.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka