ZŠ: Tandemová výuka, 23. 05. 2019

10.06.2019

I ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 naše děti na I. stupni pod vedením paní učitelky Mgr. Poláchové a II. stupni pod vedením pana učitele Mgr. Kuzníka pracují v projektovém programu.

Jednou z forem účasti je výuka v tandemu, kterou žáci absolvovali i ve druhém pololetí. Výuka v těchto specializovaných hodinách probíhá formou vzdělávání obou zúčastněných pedagogů, formou skupinkové činnosti i vzájemné kooperace mladší - starší. V tomto pololetí jsme se mimo jiné zaměřili na informační a komunikační technologie, rozvoj schopnosti žáků tyto využívat ke své potřebě.

Díky těchto hodin zařízení má opět možnost získat finance na pomůcky pro žáky.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka