ZŠ: Tři králové v naší škole, 06. 01. 2022

06.01.2022

I v naší škole jsme si dnes připomněli svátek Tří králů. I. třída si připravila program týkající se tohoto svátku a pozvala další žáky. Nejdříve jsme si popovídali něco o historii tohoto svátku, jak tento vůbec vznikl. Pověděli jsme si o příchodu mudrců do města Betléma a jejich darech spasiteli. Vyrobili jsme si krásné koruny a zahráli na krále. Vysvětlili jsme si dnešní využití svátku k charitativním činnostem. Děti se dověděly, co charita je, komu je pomoc poskytována, a jaké možnosti pomáhat máme my všichni. Povídání se nám líbilo, výtvarná tvorba zdobí naši školu.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka, učitel pověřený prací vých. poradce