ZŠ: Tvoříme společně, 14. 05. 2021

14.05.2021

Dne 14. 05. 2021 jsme uskutečnili na naší škole projektový den "TVOŘÍME SPOLEČNĚ", který se realizoval v rámci projektu "VÍM KAM MÁM JÍT" od SVČ Bruntál. Dnes jsme se sešli v rámci výuky v Železné a společně jsme tvořili. Zapojili jsme se do unikátní akce malování stanu vlastníma rukama. Tento stan se připravuje na DEN DĚTÍ a je opravdu originální. Žákům se zdobení moc líbilo. Tvořili jsme také ozdobné záložky, obrázky a barvili nádherné kamínky. Tyto kamínky jsme si pak mohli odnést domů. V rámci celého tvoření jsme pracovali ve dvojicích mladší a starší žák. Akce se účastnila třída paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka. V průběhu této aktivity jsme společně s žáky rozvíjeli kompetence k učení a řešení problému, stejně jako kompetence komunikativní, sociální, občanské a personální. Využili jsme mezipředmětových vztahů předmětů jako výchova občana, pracovní činnosti atd. Užili jsme si krásný projektový den.

Velmi děkujeme za dlouhodobou a opakovanou spolupráci paní Miroslavě Chybíkové i paní Marii Šlechtové. Dovolujeme si poděkovat nejen za akci, ale i za dobroty na závěr, kterými potěšily dámy naše žáky a ty nejmenší.

Děkujeme

Mgr. Monika Poláchová, učitel pověřený prací výchovného poradce, třídní učitelka

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel