ZŠ: Údržba zahrady domova pro seniory, 10. 04. 2018

10.04.2018

Stejně jako v prvním pololetí školního roku 21017/2018 jsme pokračovali ve spolupráci na projektu Mezigenerační mosty s Domovem pro seniory Vrbno, p. o. V rámci pracovní výchovy a sociálního učení jsme pomáhali na úpravách jarní zahrady v domově seniorů. Akce se účastnil I. i II. stupeň praktické školy. Společně jsme sbírali větve, hrabali, vozili.... Ještě nás čeká druhá polovina zahrady . Moc se těšíme. Jako odměnu mají děti slíbené, od pana ředitele domova seniorů, opékání párků.

Tato spolupráce nás velmi těší a budeme ji dále rozvíjet.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka, výchovný poradce