ZŠ: Úspěšný start nového roku

12.09.2017

Dne 4.9.2017 naše škola přivítala opět děti k novému školnímu roku 2017/2018.V tomto školním roce jsme otevřeli dvě třídy ve speciální škole a dvě třídy v části školy praktické.

Přivítali jsme dokonce 4 prvňáčky. Společně se budeme snažit pomoct dětem zvládnout veškerá úskalí a co nejvíce jim zpříjemnit školní prostředí.

Čeká nás nejen škola, ale i družina, množství kroužků sportovně i umělecky zaměřených. Čeká nás tvorba keramiky, výrobky ze dřeva, sportovní zápolení, výuka plavání, bubnování..........

Přejeme všem dětem, aby se jim v tomto školním roce dařilo.

Mgr. Monika Poláchová

výchovný poradce

Fotogalerie: ZDE