ZŠ: VÁNOČNÍ BESÍDKA

07.02.2018

Poslední den před Vánočními prázdninami jsme uspořádali ve třídě besídku. Nachystali jsme si chlebíčky, dopředu napekli mísu perníčků a všechny děti přinesly cukroví, které pekly s maminkami a tetami. Děti zahrály divadlo - krásnou pohádku  "O BUDULÍNKOVI". Do této pohádky se zapojily všechny děti ze třídy. Následoval přednes básniček, rýmů i se znakováním pro neslyšící. Vystoupení jsme zakončily koledami v krásných bílých kostýmech. Děti hrály i na hudební nástroje. Naše vystoupení shlédli nejen rodiče, ale i zaměstnanci našeho zařízení a děti, které trávily tento den již na domově.

Děkujeme za účast !!

Mgr. Poláchová Monika, třídní učitelka