ZŠ: Vánoční program školy, 20. 12. 2019

22.12.2019

20. 12. 2019 jsme uskutečnili na našem zařízení "Vánoční program". Pozvali jsme rodiče, tety, strejdy, přátelé školy i pracovníky z kanceláří. Po milém přivítání děti předvedly několik básniček se znakováním pro neslyšící, následně odříkaly říkanky a hry s písmenky. Poté následovaly pohádky, konkrétně "Boudo budko" a pohádka "Koblížek". Děti měly krásné kulisy i kostýmy, které si vyrobily a připravily sami s paní učitelkou či tetami, maminkami. Paní asistentky pomohly vyrobit krásné kulisy. Po pohádkách nastoupil náš sbor školy. Děti zahrály na nástroje a zpívaly krásné vánoční koledy. Program se jim moc povedl. Dýchala na nás atmosféra Vánoc a klidu. Souběžně probíhal i program v části speciální školy, kde děti také předvedly, co už dokáží. Ve této části školy děti nacvičily pohádku "O červené Karkulce", která se jim moc povedla. Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat.

Mgr. Monika Poláchová, metodik vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami