ZŠ: Žáci ZŠ navštívili závod Husqvarna, 01. 12. 2019

04.12.2019

Dne 1. 12. 2019 jsme se svými žáky ZŠ vyšších ročníků v rámci předprofesní přípravy navštívili největší podnik ve Vrbně p. P. Tento podnik se zabývá v rámci koncernu Husqvarna Group výrobou plastických dílů a jejich montáží. Výrobky směřují převážně do automobilového průmyslu. Podnik se rovněž zabývá výrobou sekaček pro zahrady a louky. Právě tato část výroby s kvalifikovanou přednáškou vedoucího provozu zaujala žáky ze všeho nejvíce. Padlo zde od žáků nejvíce dotazů k výrobě i užití těchto výrobků. V budoucnu bychom jistě uvítali i více takovýchto exkurzí do výrobních závodů a podniků v regionu.

Iveta Spáčilová, Mgr. Miloslav Huml