Naše organizace se nachází v malebné zalesněné oblasti podhůří Hrubého Jeseníku, necelý kilometr od centra města Vrbna pod Pradědem a 9 km od lázní Karlova Studánka. Součástí naší organizace je základní škola, která je určena ke vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. Dětský domov je zřízen dle zákona 109/ 2002 Sb., § 12 ve znění pozdějších předpisů.

Posláním organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. Smyslem péče je plné přímé zaopatření a náhradní výchovná péče v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

Novinky

S pandemií bojujeme tvorbou. Volný čas trávíme tím, že se snažíme vyzdobit náš domov pěknými výrobky v duchu nadcházejících svátků. Věříme, že se nám v příjemně vyzdobeném prostředí bude líbit a naladí nás na nejhezčí měsíc tohoto roku - prosinec. Věříme, že rok 2021 bude pro nás všechny lepší, než je ten letošní.

SVČ Bruntál máme rádi. Spolupracujeme dlouhodobě po celý rok 2020. Slíbili jsme, že vybarvíme listy, napíšeme šifry a vyrobíme krmítka. Jsme rádi, že i v této nelehké době existují instituce, které nám pomáhají nejen rozvíjet naše znalosti, ale také dobrou náladu.

Stejně jako v jarním období pandemie se o práci v dětských domovech nemluví. Pracovníci dětských domovů se postavili ke koronakrizi čelem, ač při této "druhé vlně" je na všech znatelná únava a vyčerpání. Děti nechodí ven (oproti dětem z běžných rodin), tráví volný čas pouze v budově či na přilehlém dvoře a hřišti. Od rána se naši zaměstnanci snaží...

Obzvláště v této nelehké době si připominame krásu a význam tance v jeho nejrůznějších podobách. Tanec se vyjadřuje univerzálním jazykem, ruší veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojuje lidi v míru a přátelství. Jeruzaléma je krásná píseň, která spojuje všechny lidi na světě, bez rozdílu postavení, věku nebo rasy. Jde nám to, koukněte...

I v době covidové se umíme bavit a soutěžit. Středisko volného času Bruntál pro nás připravilo spoustu zábavných úkolů. V pátek 13. 11. jsme se vydali plnit úkoly po Vrbně a okolí směrem do Železné. Začátek byl u pošty, kde byl první úkol. Podepsali jsme si rozdané listiny s úkoly a vyrazili. Měli jsme oči na "šťopkách" a hlídali...

Ve školní družině se snažíme žákům zabezpečit zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti. Vhodné střídání činnosti přispívá k odstranění únavy z předchozí školní výuky. Činnost školní družiny je pestrá a bohatá. Žáci mají k dispozici spoustu hraček, zábavných her a stavebnic. Rovněž se věnujeme výtvarným, pracovním i sportovním činnostem podle zájmů...

Aktuální jídelníček