Projekty

Jsme hrdými partnery níže uvedeného projektu


GRAMMY, CZ.02.03.61/0.0/16_012/0000620

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na vyrovnávání nerovností ve vzdělávání a podporu otevřeného prostředí ve školách. Svými aktivitami přispěje k rozvoji klíčových kompetencí a gramotností žáků potřebných k uplatnění v životě. V naší škole pracují kluby rozvoje čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, kluby osobnostního a sociální rozvoje, kluby - škola jako centrum komunity, filmový klub, klub redakce školních novin a kluby rozvoje technických a přírodovědeckých oborů. V rámci rozvoje zájmových činností a talentu žáků zahájil činnost v rámci projektu kroužek taneční, školní kapela, jóga a kroužek dramatický.