Základní škola

Aktivity školy

Dne 26. 10. 2021 jsme se věnovali v naší škole opět prevenci. Přijela k nám Policie České republiky. Na prvním stupni jsme se věnovali především dopravní výchově. Zopakovali jsme si dopravní značky. Nacvičili jsme si, jak se správně pohybovat v dopravních situacích při hře, při pohybu městem. Na druhém stupni jsme zahájili druhý blok prevence...

Dne 22. 10. 2021 jsme si na naší škole udělali v rámci prevence uzavření celého bloku týkajícího se tématu "Šikana, vztahy mezi spolužáky". V rámci diskuse jsme si vyjasnili situace, do kterých se můžeme v rámci kamarádství dostat. Shlédli jsme film o šikaně. Zde jsme mohli přímo vidět rozfázované stupně šikany, co se v rámci těchto stádií děje...

Dne 15. 10. 2021 jsme se věnovali v naší škole opět prevenci. Tentokrát jsme se zaměřili na téma sebepoškozování. Účastnili se žáci I. - III. třídy. Na úvod jsme si vysvětlili základní termíny k tomuto tématu. Po vysvětlení základní problematiky žákům jsme shlédli vyjádření dětí, které se v tomto problému již ocitly. Rozhovory prolínaly diskuse...

Dne 14. 10. 2021 jsme se věnovali v naší škole prevenci. Tentokrát jsme se zaměřili na kyberšikanu. Účastnili se žáci I. - III. třídy. Na úvod jsme si vysvětlili, co kyberšiana vlastně je. V dnešní době médií, kdy tato se využívají opravdu ve velké míře, je kyberšikana problémem. Mobilní telefon má mnoho dětí, počítače téměř všichni. Po vysvětlení...

Dovolujeme si touto cestou poděkovat firmě Webnode, která již několikrát podpořila naše webové stránky nákupem bonusových služeb. Velmi děkujeme, moc si této pomoci vážíme.

V pátek 01. 10. 2021 se sešly vybrané třídy na besedu k prevenci. Tentokrát jsme si vybrali téma: "lež a lhaní". Nejdříve žáci shlédli připravenou prezentaci o lži. Dozvěděli jsme se, co lež je, jaké druhy lží známe, jaké jsou ty nejčastější. Popovídali jsme si o následcích lži z pohledu všech aktérů.

A je to tady! Jako každý rok i letos jsme oprášili své draky a létající potvory. A soutěžili jsme v tom, jak dlouho a jak vysoko dokáže jednotlivý drak vzlétnout. Nadchnout se dokázaly malé i velké děti. Musím říct, že za posledních pár let nelétali draci tak krásně, jako letos. Počasí bylo ideální, svítilo sluníčko, bylo teplo a zároveň pofukoval...

Dne 17. 09. 2021 jsme si na naší škole udělali v rámci prevence besedu žáků i pedagogů v části praktické školy. Zvolili jsme si téma kamarádství a vztahy ve třídě. Nejdříve jsme se dozvěděli, co je kamarádství, přátelství a jaká pravidla tyto vztahy mají.

V pátek jsem se na naší škole zaměřili ve vyučovacích hodinách na prevenci chování ve třídách paní učitelky Poláchové i pana učitele Kuzníka. S žáky jsme řešili problematiku šikany. Nejdříve jsme zhlédli ukázku chování žáků ve škole a společně si o ní povídali. Často diskutované téma šikany žáky zaujalo. Vysvětli jsme si, jak správně reagovat v...

A je tady opět nový školní rok. V pátek 10. září jsme se věnovali na naší škole na prvním stupni bezpečnosti v dopravě. Žáci si nejdříve povídali o své cestě do školy, jak se chovat v dopravě. Vysvětlili jsme si, co je správné a co nikoli. Poté jsme vyrazili ven. Zamířili jsme ke krizovým místům v dopravě v našem městě....

Dne 30.06.2021 jsme se rozloučili se školním rokem 2020/2021. Ve třídách jsme se sešli ve sváteční atmosféře. Všechny děti byly netrpělivé a očekávaly svá ocenění. Pěkně jsme si ve třídách zazpívali, zahráli kvízy, načež jsme si užili dlouho očekávaný slavnostní okamžik předávání vysvědčení. Ve třídě prvního stupně žáci dosáhli krásné výsledky....

Dne 11. 06. 2021 jsme si na prvním stupni ve třídě paní učitelky Poláchové uskutečnili balónkový den. Nejen, že jsme si balonky nafoukli, ale také jsme si je vyrobili. Společně jsme tvořili krásné svazky balónků na provázcích. Žáci si vyrobili dárečky pro rodiče. Moc se jim tvoření ve třídě líbilo. Výtvarné činnosti jsou u našich žáků velmi...

Dne 09. 06. 2021 jsme pokračovali v našem projektu "Vím, kam mám jít". Tentokrát jsme se vydali na Odborné učiliště v Lipové - lázni. S uvedeným učilištěm má naše škola dlouhodobou spolupráci, naši žáci rádi pokračují ve studijních oborech na této škole. Po příjezdu na učiliště jsme se seznámili nejdříve s jednotlivými studijními obory, poté jsme...

Dne 04. 06. 2021 jsme se účastnili akce DĚTSKÝ DEN v Železné. Třídy paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka se vydaly směrem k vrbenské základně SVČ Bruntál. Spolupráce se SVČ je s naší školou dlouhodobá, my jsme tomu rádi. Nejdříve si žáci prošli jednotlivá stanoviště, na nichž následně soutěžili. Rozvíjeli motoriku, prostorovou orientaci,...

Datum: 03. 06. 2021, kde: ZŠP, cílová skupina: 1., 2., 3. ročník, 7 - 10 let, počet dětí: 8, lektor: nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MSK, odd. prevence Bruntál.

Datum: 03.06.2021, kde: ZŠP, ZŠS, cílová skupina: 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník, 11 - 16 let, počet dětí: 24, lektor : nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MSK, odd. prevence Bruntál.

I my jsme se rozhodli oslavit DEN DĚTÍ!! Ač jsme oslavu uskutečnili o den později, i tak byla velkolepá. Ve škole jsme se ráno sešli ve třídách. Děti dokončily společně s pedagogy poslední práce na maskách a všechny se do nich oblékly. Tyto masky jsme si připravovali několik dnů předem. Také jsme si příjemně vyzdobili venkovní prostory různými...

Dne 01. 06. 2021 jsme pokračovali v našem projektu Vím, kam mám jít. Tentokrát jsme přivítali ve škole paní z oboru VČELAŘ. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění o včelkách, jejich růstu, o sběru pylu a opylování květin. Mohli jsme se podívat na úly, seznámili jsme se s včelou medonosnou a stavbou jejího těla. Naučili jsme se, jak máme reagovat, když...

Dne 31. 5. 2021 jsme ve třídách paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka uskutečnili ekologickou výchovu trochu jinak. Akci předcházela příprava v hodinách prvouky, přírodovědy, zeměpisu. Ráno jsme se vydali autobusem do Lipové - lázně, kde jsme navštívili místní FAUNAPARK o. p. s. Shlédli jsme zvířata domácí, lesní, exotická. Vyslechli jsme...

Dne 25. 05. 2021 jsme pokračovali v našem projektu Vím, kam mám jít. Tentokrát jsme se vydali do skláren TOMI. Nutno říct, že žáci měli možnost předem shlédnout v rámci projektu on-line workshop o výrobě skla, čímž se seznámili s technickou stránkou celé výroby.

Dne 14. 05. 2021 jsme uskutečnili na naší škole projektový den "TVOŘÍME SPOLEČNĚ", který se realizoval v rámci projektu "VÍM KAM MÁM JÍT" od SVČ Bruntál. Dnes jsme se sešli v rámci výuky v Železné a společně jsme tvořili. Zapojili jsme se do unikátní akce malování stanu vlastníma rukama. Tento stan se připravuje na DEN DĚTÍ a je opravdu originální....

Dne 12. 05. 2021 jsme uskutečnili na naší škole projektový den "V SOULADU S PŘÍRODOU". Brzy ráno vyjeli žáci paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka do olomoucké ZOO Svatý Kopeček. Na výlet jsme se nejdříve připravili teoreticky ve vyučování v předmětech prvouka či přírodověda. V těchto předmětech jsme si zopakovali lesní zvířata, tak i...

Žáci 7. - 9. ročníku se vydali v rámci pracovního vyučování na kontrolu pramene na vrchol Vysoké hory. Byli jsme všichni oprávněně zvědavi, v jakém stavu se Mirkův pramen včetně lavičky, kterou žáci v loňském roce vyrobili, bude nacházet.

Dne 29. 04. 2021 jsme si ve třídách paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka užili DEN ZEMĚ trochu jinak. Nejdříve se žáci seznámili s tím, co Den Země znamená, jak chránit naší zemi, abychom ji zachovali pro příští generace. Naučili jsme se praktickými příklady třídit odpad, povídali jsme si, jak se chovat ekologicky. Následně jsme se vydali...