Základní škola

I u nás dnes chodil Mikuláš, čert a anděl. Po škole ve všech třídách zavládlo nadšení, ale u některých i vystrašené oči. Nejdříve chtěli čerti strčit některé zlobivce do pytle, ale každý si vzpomněl nakonec na hezkou písničku, básničku i říkanku, se kterou se rád pochlubil. Anděl pak rozdával dobroty připravené pro šikovně děti.

Dne 1. 12. 2019 jsme se svými žáky ZŠ vyšších ročníků v rámci předprofesní přípravy navštívili největší podnik ve Vrbně p. P. Tento podnik se zabývá v rámci koncernu Husqvarna Group výrobou plastických dílů a jejich montáží. Výrobky směřují převážně do automobilového průmyslu. Podnik se rovněž zabývá výrobou sekaček pro zahrady a louky. Právě tato...

Dnes jsme na naší škole zahájili třídění odpadů. Protože i my chceme učit naše žáky ekologickému chování, zahájili jsme třídění odpadu ve všech prostorách školy. Provedli jsme ekologickou výuku, kde si žáci nacvičili, jak správně třídit odpad, obaly od svačinek, materiál se kterým se denně ve škole setkávají. Nejdříve vše teoreticky, následně...

Žáci I. a II. stupně ZŠ se rozhodli před nastávající zimou letošního roku ještě jednou navštívit Mirkův pramen. Odklidili ulomené i jinak překážející větve a vyčistili plochu před studánkou. Věříme, že turisté i veřejnost tuto skutečnost ocení a příchozí návštěvníci budou spokojeni s prací i údržbou naší školy.

Dne 18. 11. 2019 se vydal celý II. stupeň s panem třídním učitelem a metodičkou vzdělávání do Lipové - lázně. Zde jsme si všichni mohli prohlédnout učiliště pro obory E a C. Celá akce se konala v rámci projektu "Vím kam mám jít", který zastupuje paní Lucie Žihová. Jsme moc rádi, že nám byla umožněna návštěva právě těchto učebních oborů. ...

Dnes jsme se na naší škole sešli všichni k oslavě Sametové revoluce. Den 17. listopad 1989 jsme si nejdříve připomněli povídáním o událostech tohoto dne. Všichni jsme si vyrobili trikolóru v barvách naší státní vlajky. Společně jsme si pustili písně zpívané před 30. léty v Praze na Václavském náměstí. Popovídali jsme si o změnách, ke kterým v naší...

Dne 14. 11. 2019 nás navštívili v naší škole hasiči z Vrbna pod Pradědem. Poslechli jsme si poutavou přednášku o práci hasičů. Naučili jsme se používat správně telefonní čísla celého záchranného systému. Viděli jsme hasičský oblek a popovídali si o činnosti hasičů. Zopakovali jsme si, kde se můžeme vlastně s hasiči setkat. Moc se těšíme na další...

Dne 13. 11. 2019 naši žáci I. stupně slavnostně ukončili plavecký výcvik. Výcvik probíhal v bazénu v Břidličné. Na závěr celého výcviku žáci soutěžili v plaveckých disciplínách. Někteří uplavali dokonce 30 metrů bez destičky. Všichni se moc snažili a závěrem obdrželi krásné plavecké diplomy. Za odměnu si pak smlsli na dobrotách. Již teď se těšíme...

Dne 12. 11. 2019 žáci navštívili Eko farmu v malebném prostředí nedalekých Karlovic, kde nás uvítala majitelka paní Helenka Hradilová s paní Skopalovou, které se dětem po celou dobu trpělivě věnovaly.

Dne 11. 11. 2019 jsme navštívili knihovnu na zámku v Bruntále. Zde nás velmi vřele uvítala paní knihovnice. Díky jejímu vyprávění jsme se dozvěděli, jak může být práce knihovnice zajímavá, jak staré knihy a noviny se zde nacházejí, že knihy psané švabachem neumíme přečíst.

Ostrava, 07. listopadu 2019 - Tohoto dne jsme měli možnost navštívit interaktivní centrum Svět techniky v Ostravě, které naše školáky uvítalo v obou svých částech. Byli jsme v supermoderní budově Velkého světa techniky s Divadlem vědy a 3D kinem, ale také i v bývalé VI. energetické ústředně Malý svět techniky U6, kde upoutala pozornost...

Tato organizace byla založena v roce 2016 v Bruntále. Specializuje se především na styl kung fu, který se jmenuje wing chun. Dále se věnuje meditaci, cvičení qi gong a masážím. Na mezinárodních soutěžích žáci dosahují perfektních výsledků. Styl Wing Chun je považován za nejefektivnější styl kung fu pro reálnou sebeobranu.