Základní škola

Dne 30.06.2021 jsme se rozloučili se školním rokem 2020/2021. Ve třídách jsme se sešli ve sváteční atmosféře. Všechny děti byly netrpělivé a očekávaly svá ocenění. Pěkně jsme si ve třídách zazpívali, zahráli kvízy, načež jsme si užili dlouho očekávaný slavnostní okamžik předávání vysvědčení. Ve třídě prvního stupně žáci dosáhli krásné výsledky....

Dne 11. 06. 2021 jsme si na prvním stupni ve třídě paní učitelky Poláchové uskutečnili balónkový den. Nejen, že jsme si balonky nafoukli, ale také jsme si je vyrobili. Společně jsme tvořili krásné svazky balónků na provázcích. Žáci si vyrobili dárečky pro rodiče. Moc se jim tvoření ve třídě líbilo. Výtvarné činnosti jsou u našich žáků velmi...

Dne 09. 06. 2021 jsme pokračovali v našem projektu "Vím, kam mám jít". Tentokrát jsme se vydali na Odborné učiliště v Lipové - lázni. S uvedeným učilištěm má naše škola dlouhodobou spolupráci, naši žáci rádi pokračují ve studijních oborech na této škole. Po příjezdu na učiliště jsme se seznámili nejdříve s jednotlivými studijními obory, poté jsme...

Dne 04. 06. 2021 jsme se účastnili akce DĚTSKÝ DEN v Železné. Třídy paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka se vydaly směrem k vrbenské základně SVČ Bruntál. Spolupráce se SVČ je s naší školou dlouhodobá, my jsme tomu rádi. Nejdříve si žáci prošli jednotlivá stanoviště, na nichž následně soutěžili. Rozvíjeli motoriku, prostorovou orientaci,...

Datum: 03. 06. 2021, kde: ZŠP, cílová skupina: 1., 2., 3. ročník, 7 - 10 let, počet dětí: 8, lektor: nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MSK, odd. prevence Bruntál.

Datum: 03.06.2021, kde: ZŠP, ZŠS, cílová skupina: 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník, 11 - 16 let, počet dětí: 24, lektor : nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MSK, odd. prevence Bruntál.

I my jsme se rozhodli oslavit DEN DĚTÍ!! Ač jsme oslavu uskutečnili o den později, i tak byla velkolepá. Ve škole jsme se ráno sešli ve třídách. Děti dokončily společně s pedagogy poslední práce na maskách a všechny se do nich oblékly. Tyto masky jsme si připravovali několik dnů předem. Také jsme si příjemně vyzdobili venkovní prostory různými...

Dne 01. 06. 2021 jsme pokračovali v našem projektu Vím, kam mám jít. Tentokrát jsme přivítali ve škole paní z oboru VČELAŘ. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění o včelkách, jejich růstu, o sběru pylu a opylování květin. Mohli jsme se podívat na úly, seznámili jsme se s včelou medonosnou a stavbou jejího těla. Naučili jsme se, jak máme reagovat, když...

Dne 31. 5. 2021 jsme ve třídách paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka uskutečnili ekologickou výchovu trochu jinak. Akci předcházela příprava v hodinách prvouky, přírodovědy, zeměpisu. Ráno jsme se vydali autobusem do Lipové - lázně, kde jsme navštívili místní FAUNAPARK o. p. s. Shlédli jsme zvířata domácí, lesní, exotická. Vyslechli jsme...

Dne 25. 05. 2021 jsme pokračovali v našem projektu Vím, kam mám jít. Tentokrát jsme se vydali do skláren TOMI. Nutno říct, že žáci měli možnost předem shlédnout v rámci projektu on-line workshop o výrobě skla, čímž se seznámili s technickou stránkou celé výroby.

Dne 14. 05. 2021 jsme uskutečnili na naší škole projektový den "TVOŘÍME SPOLEČNĚ", který se realizoval v rámci projektu "VÍM KAM MÁM JÍT" od SVČ Bruntál. Dnes jsme se sešli v rámci výuky v Železné a společně jsme tvořili. Zapojili jsme se do unikátní akce malování stanu vlastníma rukama. Tento stan se připravuje na DEN DĚTÍ a je opravdu originální....

Dne 12. 05. 2021 jsme uskutečnili na naší škole projektový den "V SOULADU S PŘÍRODOU". Brzy ráno vyjeli žáci paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka do olomoucké ZOO Svatý Kopeček. Na výlet jsme se nejdříve připravili teoreticky ve vyučování v předmětech prvouka či přírodověda. V těchto předmětech jsme si zopakovali lesní zvířata, tak i...

Žáci 7. - 9. ročníku se vydali v rámci pracovního vyučování na kontrolu pramene na vrchol Vysoké hory. Byli jsme všichni oprávněně zvědavi, v jakém stavu se Mirkův pramen včetně lavičky, kterou žáci v loňském roce vyrobili, bude nacházet.

Dne 29. 04. 2021 jsme si ve třídách paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka užili DEN ZEMĚ trochu jinak. Nejdříve se žáci seznámili s tím, co Den Země znamená, jak chránit naší zemi, abychom ji zachovali pro příští generace. Naučili jsme se praktickými příklady třídit odpad, povídali jsme si, jak se chovat ekologicky. Následně jsme se vydali...

Zápis žáků do 1. třídy se uskuteční bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole v termínu 27. 4. 2021. Na stránkách školy je také zveřejněna žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (níže).

I v této složité době s užíváme s našimi žáky radosti. Včera obdrželi všichni žáci naší školy vysvědčení za 1. pololetí školního roku. Přestože i nám situace ve společnosti komplikovala výuku, kdy jsme museli zvládnou výuku i ve sníženém počtu pedagogů, naše škola pracovala a pracuje na plné obrátky a to v prezenční výuce. Žáci se snažili celý půl...

Žáci ZŠ praktické 6.- 9. ročníku vytvořili v posledním předvánočním týdnu velmi zajímavé výrobky. Děvčata zhotovila z přírodnin krásné hvězdičky. Hoši zase vyrobili dle námětu z časopisu z březových kmínků a větviček různá lesní zvířátka. Všichni se velmi snažili i proto se jim práce vydařila. Z výrobků jsme měli společně velkou radost. Mgr. M....

Dnes i včera jsme uskutečnili projektové dny zaměřené na volbu povolání. Žákům prvního i druhého stupně byla v rámci projektu "Vím kam jít" představena dvě řemesla - farmář a pokrývač. V oboru farmář byla prezentována celková péče o dobytek a jeho chov u nás. Měli jsme možnost shlédnout systém fungování farmy a povídat si s farmářkou, jejíž farmu...

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 30. 10. 2020 bude základní škola do odvolání uzavřena. Školní družina bude rovněž až do odvolání mimo provoz. Stejná opatření se týkají také školní jídelny. Obědy všech strávníků budou automaticky odhlášeny. Pro další informace sledujte naše webové stránky, kde zveřejníme i podrobnosti k distanční výuce.

V tomto týdnu jsme uskutečnily dva projektové dny pro první stupeň. Tyto projektové dny jsme zaměřili na seznámení s řemeslem kovář a prací programátora. Pro nejmladší žáky bylo velmi přítažlivé se učit tvořit svoji vlastní prezentaci na počítači, které pro nás programátor připravil. Taky se pokusili společně složit počítač. Ve druhém dni jsme se...

V tomto týdnu jsme ve škole uskutečnili Veselý rej. Vyrobili jsme si ve třídách krásné masky. Nakoupili jsme si látky, primky, barevné papíry a vyráběli jsme svépomocí masky všech pohádkových postav, také těch filmových, které známe. Do masek se oblékly nejen děti, ale i pedagogové. Společně jsme vyráběli celý měsíc nejen masky, ale připravovali...

Dne 24. 09. 2020 se uskutečnila výuka ve slunečné třídě na naší školní zahradě. Výuku prvouky a přírodovědy jsme zahájili prezentací zvířat. Žáci soutěžili v poznávání zvířat domácích, cizokrajných. Děti plnily různé úkoly ve vztahu ke těmto zvířatům, ti nejmenší poznávaly zvuky těchto zvířat. Celý den se nesl v duchu environmentální výchovy. V...

Datum: 23. 09. 2020, kde: ZŠP a ZŠS, cílová skupina: 1. - 5. ročník, 7-12 let, počet dětí: 10, lektor: nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MsK, odd. prevence Bruntál.