Základní škola

Naše třídy, šk. rok 2022 / 2023


Zájmové útvary 2022/2023 na základní škole

  1. Čtenářský kroužek (Pecníková, Kubišová), úterý 13:40 - 14:25 hod., 1 x za 14 dní.
  2. Orientačně - sportovní kroužek (Spáčilová, Zyka), pondělí 13:30 - 14:30 hod., 2. a 4. týden v měsíci.
  3. Pěvecký kroužek (Kuzník, Poláchová), čtvrtek 14:00 - 15:00 hod., 1. a 3. týden v měsíci,
  4. Flamenco (Žatková), pondělí 15:15 - 16:00 hod., 1. a 3. týden v měsíci.


Aktivity školy

Dne 07. 12. 2022 jsme se opětovně setkali s žáky na preventivním setkání. Tentokrát jsme zvolili dvě témata. V prvním bloku jsme si povídali o problematice užívání alkoholu. Ve druhém bloku jsme se pak věnovali problematice drog. Slyšeli jsme příběhy kamarádů, vysvětlili si možnosti, které má každý z nás. Všichni žáci se dozvěděli o možnosti...

"Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni..., hledali, nenašli, byli oba smutní." Tak dnešní den na naší škole nikdo smutný nebyl. Děti z vyššího stupně si totiž pro nás všechny připravily parádní mikulášskou nadílku. Skvělé kostýmy, košík dobrot, čerti, andělé, písničky a básničky. To všechno, včetně super nálady, nám přineslo letošní mikulášské...

Hambáč, gyros, pizza, tůdle nudle. Slovník, který většina děti ovládá dokonale. Potom přijde na řadu tělesná výchova a nastane velké bolení toho a onoho, jen abychom neničili nějakým tělocvikem tak těžce nabytá kila. No a tak se náš pan ředitel, i když jsme zatím nebyli vybráni jako pilotní škola, rozhodl splnit testy o tělesné zdatnosti našich...

Naši výuku se snažíme přizpůsobit prostředí, ve kterém se nacházíme. Zaměřujeme se na ekologii a přírodu. Proto jsme se rozhodli, že v tomto školním roce pojmeme ekologickou výchovu atraktivněji. Děkuji touto cestou paní asistentce Věře Žatkové za zprostředkování kontaktu na pana Radomila Holíka, který je myslivec a odborník na život lesních...

"Vánoce se blíží, očka se nám klíží" Tak to je dětská říkanka, kterou znají hlavně děti školou povinné. Komu se očka určitě neklíží, jsou naše děvčata a naši žáci. Protože se již opravdu blíží čas vánoční, vrhly se naše paní učitelky a paní asistentky, společně s dětmi, do kompletní výzdoby naší školy. Pracovali společně v hodinách pracovních...

V dnešní části zaměřené na orientaci jsme si zahráli uzavřenou Šípkovanou. Děti musely zjistit, což bylo obtížné, pod jakou značkou se skrývají úkoly, kterých bylo celkem 11. Zábavnou formou jsme si ověřily znalosti dětí, které nabyly z letošních projektových dnů na naší škole. Úkoly se týkaly T.G.Masaryka, státních symbolů, dopravy a bezpečnosti,...

Mezi naše dobrovolnické činnosti patří úklid krajiny od odpadků. Tento týden to byla opět organizovaná akce, tentokrát u Smuteční síně ve Vrbně pod Pradědem, konkrétně za hřbitovní zdí. Okolí této části obce je krásné udržované, čisté a modernizované. Těch několik papírků i skla děti sesbíraly co by dup. 😊 Také o den později, než nám napadl sníh,...

Výtvarná výchova a tvoření výrobků z přírodnin jsou naše oblíbené. Rádi si z našich výrobků zdobíme naši školu. Tentokrát nám paní asistentka předvedla krásný podzimní klobouk a my jsme si ho všichni také vyrobili. Podívejte se, jak se nám povedl. M. Poláchová, TU.

Dne 9. 11. 2022 jsme se sešli na prezentaci v rámci výchovného poradenství. V tento den za námi přijeli zástupci Střední školy řemesel a Odborného učiliště Lipová-lázně. Žáci se dozvěděli o možnostech studijních oborů této školy, stejně tak o změnách v nabídce studijních oborů. Žáci byli seznámení s možnostmi uplatnění v praxi, pokud si daný obor...

Dne 08. 11. 2022 jsme se v pracovních činnostech věnovali úklidu prostor v okolí naší školy. Nejdříve jsme hrabali podzimní listí, pak zametaly. Práce na pozemku v okolí školy jsou naše oblíbené. V rámci environmentální výchovy se věnujeme ekologii i přírodě. M. Poláchová, TU

Ve sportovní části kroužku se věnujeme pravidlům sportovních her. Nyní se zaměřujeme na basketbal. Trénujeme driblink, přihrávky, hody na koš a samozřejmě obranu. Všechny děti se snaží, příprava je baví a kdo ví, kolik se nám zde rodí profíků. Spáčilová, Zyka

31. 10. to ve III. třídě zase žilo. Hned ráno nás překvapila paní učitelka s paní asistentkou ve strašidelném kostýmu a celý den se nesl v duchu Halloweenu a Dušiček. Dozvěděli jsme se, jaký je mezi těmito svátky rozdíl, četli jsme si strašidelné příběhy a hráli hry. Po splnění všech úkolů na nás čekalo občerstvení, a tak jsme si mohli...

"Ve zdravém těle zdravý duch". Zaměřením kroužku chceme u dětí rozvíjet nejen tělesné aktivity, ale také pracovat s nepohodlím, námahou a přemáháním. Kromě sportovních a tělesných aktivit dáváme zde prostor i pro rozumovou složku, která rozvíjí intelektuální činnosti, schopnosti a dovednosti.

Dne 21. 10. 2022 jsme se věnovali v naší škole prevenci. Přijela k nám PČR. Na všech stupních školy jsme se věnovali především dopravní výchově. Zopakovali jsme si dopravní značky. Nacvičili jsme si, jak se správně pohybovat v dopravních situacích. Probírali jsme, jak se chovat při hře venku a při pohybu městem vůbec. Prohlédli jsme si výstroj...

V říjnovém, nádherném a teplém podzimním dni třída pracovala na projektovém dopoledním vyučování "Podzimní sklizeň". Nejdříve jsme se ve výuce, ještě v dopoledních hodinách, zaměřili na sklizeň ovoce, hub i kaštanů. Žáci plnili úkoly z českého jazyka, matematiky, prvouky, aby si připomněli znalosti tohoto ročního období. Později nás čekala naučná...

20. říjen je známý jako Den stromů, a tak se u nás, ve III. třídě, konal projektový den. Učebnice jsme pro tentokrát nechali doma a naším učitelem byla příroda sama. Věděli jste, že nejstarší strom na světě má více než 5000 let? Nebo že nám přímo před školou stojí památný dub? Tohle a spoustu dalších zajímavostí jsme si hned ráno...

Dne 18. 10. 2022 jsme se v pracovních činnostech věnovali parku před naší školou. Provedli jsme úklid, vysbírali jsme kameny, shrabali jsme listí. Zapojily se všechny děti z prvního stupně. V pracovních činnostech se věnujeme rádi ekologii. M. Poláchová, TU.

Dne 14. 10. 2022 jsme se na naší škole věnovali opět minimálnímu preventivnímu programu. Tentokrát jsme zvolili téma partnerství, sexualita. Nejdříve jsme si vysvětlili přirozený vývoj vztahů, jak se v rámci této oblasti chovat, co je přirozené v daném věku. Následně jsme si vysvětlili i problematiku trestně právní odpovědnosti v této oblasti....

Dovolujeme si touto cestou poděkovat firmě Webnode, která již několikrát podpořila naše webové stránky nákupem bonusových služeb. Díky tomuto kroku můžeme naše webové stránky dále používat bez jakýchkoliv omezení. Velmi děkujeme, moc si této pomoci vážíme.

Za jednu vyučovací hodinu jsme stihli nastříhat proutí keře a z něho vyrobit celkem pěkné věnečky. Přírodní materiál se nám líbí k výrobě čehokoliv, i když některé věnečky vypadají spíše jako velikonoční než podzimní. Na druhou stranu se za 45 minut toho moc stihnout nedá. I tak jsme tím udělali radost panu učiteli, tetám a také jsme jeden výrobek...

Máme štěstí, že žijeme v kraji, kde je ještě stále krásná příroda a nemusíme za ní daleko. Stačí vyběhnout ze školy a za pár minut jsme v lese nebo na louce. Vždy s sebou bereme nějakou tašku nebo sáček, abychom po cestě posbírali to, co do přírody nepatří. Daří se nám tak udržovat naše blízké okolí čisté. Náš pozemek se...

V měsíci září a říjnu jsme se v I. třídě zaměřili ve výtvarné výchově na tvoření z přírodnin a tvoření podzimní. Tyto přírodniny sbíráme, sušíme, vyrábíme herbář a krásné obrázky. Naše paní asistentky si připravily krásné tvoření a podívejte se, jak se to našim dětem povedlo. M. Poláchová, TU.

Bylo příznivé, slunečné počasí. Žáci ve škole nafasovali odpadkové pytle, rukavice a vyrazili směrem k městským rybníkům sbírat odpadky. Nejčastěji žáci nacházeli drobné papírky, plastové obaly od pochutin, igelitové pytlíky, lahve od alkoholu či krabičky od cigaret. Děti poctivě sbíraly veškerý odpad, který našly. Řídily se ale zároveň našimi...

Žáci ZŠ navštívili stanici Hasičského záchranného sboru ve Vrbně pod Pradědem. Pod vedením dobrovolné členky hasičského sboru a zároveň paní asistentky naší školy v jedné osobě si žáci prohlédli vybavení vozidel, interiér aut, uniformy a oděvy používané do akce. Seznámili se s okolnostmi vzniku požárů. Připomněli si požární prevenci, také co je...