Základní škola

Aktivity školy

Dne 21. 01. 2022 jsme znovu uskutečnili projekt "Vím, kam jít". Tento projekt navazuje na další řemesla, o kterých se ve škole učíme. Žáci naší školy se účasnili ve spolupráci se SVČ Bruntál dalšího projektového dne. Společně jsme se vydali do Železné. Tentokrát jsme se seznámili s povoláními: zedník a kominík. Shlédli jsme poutavé prezentace o...

V novém roce jsme zahájili blok prevence akcemi 7. 1. 2022 a 14. 1. 2022. Nejdříve jsme 7. 1. 2022 věnovali blok prevence našemu tělu. Zaměřili jsme se na osvětu zdravého životního stylu a sexuální výchovy žáků. Tématika všechny zaujala. Shlédli jsme prezentaci sexuální výchovy, vedli jsme diskuzi nad situacemi, ve kterým se žáci ocitají, včetně...

I v naší škole jsme přivítali letošní Vánoce. I přesto, že jsme pracovali díky karanténě s omezeným provozem, jsme si připravili program. Žáci I. stupně s paní učitelkou Poláchovou nachystali Vánoční vystoupení, na které jsme pozvali další žáky a zaměstnance. Žáci v oblečcích andílků nejdříve odříkali vánoční básničky ve znakové řeči pro neslyšící....

Dne 17. 12. 2021 jsme se na druhém stupni sešli s paní učitelkou Poláchovou, pověřenou prací výchovného poradce. Společně s třídním učitelem a dětmi druhého stupně jsme si povídali o studiu na středních školách a učilištích. Vzhledem k pandemii jsme nemohli uskutečnit osobní prezentace na učilištích, ale v závěru loňského školního roku jsme...

Dne 15. 11. 2021 jsme si na naší škole připomněli události týkající se bojů našeho národa za svobodu a demokracii. Pro třídy jsme připravili poutavou prezentaci o událostech z roku 1989. Rovněž jsme si připomněli některá videa natočená v Praze z doby Sametové revoluce. Popovídali jsme si o svobodě a demokracii, jak jsme ji viděli v roce 1989, jak...

Dne 12. 11. 2021 jsme na naší škole uskutečnili v rámci preventivního programu debatu na téma "zásady slušného chování". Stále více se v poslední době setkáváme s problematikou nevhodného chovávání některých žáků vůči dospělým. Z tohoto důvodu jsme otevřeli diskusi k tomuto tématu. Nejdříve jsme shlédli prezentaci o chování, seznámili jsme se s...

Dne 10. 11. 2021 jsme uskutečnili Lampionový průvod. Sešli jsme se ve večerních hodinách u našeho zařízení a společně jsme se vydali na procházku žáci, rodiče, vychovatelé, pedagogové, zaměstnanci zařízení a všichni příznivci dětí. Na cestu nám svítili lampionky. Po průvodu jsme se sešli všichni na dvoře našeho zařízení, kde nás čekalo překvapení....

Dne 26. 10. 2021 jsme se věnovali v naší škole opět prevenci. Přijela k nám Policie České republiky. Na prvním stupni jsme se věnovali především dopravní výchově. Zopakovali jsme si dopravní značky. Nacvičili jsme si, jak se správně pohybovat v dopravních situacích při hře, při pohybu městem. Na druhém stupni jsme zahájili druhý blok prevence...

Dne 22. 10. 2021 jsme si na naší škole udělali v rámci prevence uzavření celého bloku týkajícího se tématu "Šikana, vztahy mezi spolužáky". V rámci diskuse jsme si vyjasnili situace, do kterých se můžeme v rámci kamarádství dostat. Shlédli jsme film o šikaně. Zde jsme mohli přímo vidět rozfázované stupně šikany, co se v rámci těchto stádií děje...

Dne 15. 10. 2021 jsme se věnovali v naší škole opět prevenci. Tentokrát jsme se zaměřili na téma sebepoškozování. Účastnili se žáci I. - III. třídy. Na úvod jsme si vysvětlili základní termíny k tomuto tématu. Po vysvětlení základní problematiky žákům jsme shlédli vyjádření dětí, které se v tomto problému již ocitly. Rozhovory prolínaly diskuse...

Dne 14. 10. 2021 jsme se věnovali v naší škole prevenci. Tentokrát jsme se zaměřili na kyberšikanu. Účastnili se žáci I. - III. třídy. Na úvod jsme si vysvětlili, co kyberšiana vlastně je. V dnešní době médií, kdy tato se využívají opravdu ve velké míře, je kyberšikana problémem. Mobilní telefon má mnoho dětí, počítače téměř všichni. Po vysvětlení...

Dovolujeme si touto cestou poděkovat firmě Webnode, která již několikrát podpořila naše webové stránky nákupem bonusových služeb. Velmi děkujeme, moc si této pomoci vážíme.

V pátek 01. 10. 2021 se sešly vybrané třídy na besedu k prevenci. Tentokrát jsme si vybrali téma: "lež a lhaní". Nejdříve žáci shlédli připravenou prezentaci o lži. Dozvěděli jsme se, co lež je, jaké druhy lží známe, jaké jsou ty nejčastější. Popovídali jsme si o následcích lži z pohledu všech aktérů.

Dne 17. 09. 2021 jsme si na naší škole udělali v rámci prevence besedu žáků i pedagogů v části praktické školy. Zvolili jsme si téma kamarádství a vztahy ve třídě. Nejdříve jsme se dozvěděli, co je kamarádství, přátelství a jaká pravidla tyto vztahy mají.

V pátek jsem se na naší škole zaměřili ve vyučovacích hodinách na prevenci chování ve třídách paní učitelky Poláchové i pana učitele Kuzníka. S žáky jsme řešili problematiku šikany. Nejdříve jsme zhlédli ukázku chování žáků ve škole a společně si o ní povídali. Často diskutované téma šikany žáky zaujalo. Vysvětli jsme si, jak správně reagovat v...

A je tady opět nový školní rok. V pátek 10. září jsme se věnovali na naší škole na prvním stupni bezpečnosti v dopravě. Žáci si nejdříve povídali o své cestě do školy, jak se chovat v dopravě. Vysvětlili jsme si, co je správné a co nikoli. Poté jsme vyrazili ven. Zamířili jsme ke krizovým místům v dopravě v našem městě....

Dne 30.06.2021 jsme se rozloučili se školním rokem 2020/2021. Ve třídách jsme se sešli ve sváteční atmosféře. Všechny děti byly netrpělivé a očekávaly svá ocenění. Pěkně jsme si ve třídách zazpívali, zahráli kvízy, načež jsme si užili dlouho očekávaný slavnostní okamžik předávání vysvědčení. Ve třídě prvního stupně žáci dosáhli krásné výsledky....

Dne 11. 06. 2021 jsme si na prvním stupni ve třídě paní učitelky Poláchové uskutečnili balónkový den. Nejen, že jsme si balonky nafoukli, ale také jsme si je vyrobili. Společně jsme tvořili krásné svazky balónků na provázcích. Žáci si vyrobili dárečky pro rodiče. Moc se jim tvoření ve třídě líbilo. Výtvarné činnosti jsou u našich žáků velmi...

Dne 09. 06. 2021 jsme pokračovali v našem projektu "Vím, kam mám jít". Tentokrát jsme se vydali na Odborné učiliště v Lipové - lázni. S uvedeným učilištěm má naše škola dlouhodobou spolupráci, naši žáci rádi pokračují ve studijních oborech na této škole. Po příjezdu na učiliště jsme se seznámili nejdříve s jednotlivými studijními obory, poté jsme...

Dne 04. 06. 2021 jsme se účastnili akce DĚTSKÝ DEN v Železné. Třídy paní učitelky Poláchové a pana učitele Kuzníka se vydaly směrem k vrbenské základně SVČ Bruntál. Spolupráce se SVČ je s naší školou dlouhodobá, my jsme tomu rádi. Nejdříve si žáci prošli jednotlivá stanoviště, na nichž následně soutěžili. Rozvíjeli motoriku, prostorovou orientaci,...

Datum: 03. 06. 2021, kde: ZŠP, cílová skupina: 1., 2., 3. ročník, 7 - 10 let, počet dětí: 8, lektor: nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MSK, odd. prevence Bruntál.

Datum: 03.06.2021, kde: ZŠP, ZŠS, cílová skupina: 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník, 11 - 16 let, počet dětí: 24, lektor : nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MSK, odd. prevence Bruntál.

I my jsme se rozhodli oslavit DEN DĚTÍ!! Ač jsme oslavu uskutečnili o den později, i tak byla velkolepá. Ve škole jsme se ráno sešli ve třídách. Děti dokončily společně s pedagogy poslední práce na maskách a všechny se do nich oblékly. Tyto masky jsme si připravovali několik dnů předem. Také jsme si příjemně vyzdobili venkovní prostory různými...

Dne 01. 06. 2021 jsme pokračovali v našem projektu Vím, kam mám jít. Tentokrát jsme přivítali ve škole paní z oboru VČELAŘ. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění o včelkách, jejich růstu, o sběru pylu a opylování květin. Mohli jsme se podívat na úly, seznámili jsme se s včelou medonosnou a stavbou jejího těla. Naučili jsme se, jak máme reagovat, když...