Základní škola

I v této složité době s užíváme s našimi žáky radosti. Včera obdrželi všichni žáci naší školy vysvědčení za 1. pololetí školního roku. Přestože i nám situace ve společnosti komplikovala výuku, kdy jsme museli zvládnou výuku i ve sníženém počtu pedagogů, naše škola pracovala a pracuje na plné obrátky a to v prezenční výuce. Žáci se snažili celý půl...

Žáci ZŠ praktické 6.- 9. ročníku vytvořili v posledním předvánočním týdnu velmi zajímavé výrobky. Děvčata zhotovila z přírodnin krásné hvězdičky. Hoši zase vyrobili dle námětu z časopisu z březových kmínků a větviček různá lesní zvířátka. Všichni se velmi snažili i proto se jim práce vydařila. Z výrobků jsme měli společně velkou radost. Mgr. M....

Dnes i včera jsme uskutečnili projektové dny zaměřené na volbu povolání. Žákům prvního i druhého stupně byla v rámci projektu "Vím kam jít" představena dvě řemesla - farmář a pokrývač. V oboru farmář byla prezentována celková péče o dobytek a jeho chov u nás. Měli jsme možnost shlédnout systém fungování farmy a povídat si s farmářkou, jejíž farmu...

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 30. 10. 2020 bude základní škola do odvolání uzavřena. Školní družina bude rovněž až do odvolání mimo provoz. Stejná opatření se týkají také školní jídelny. Obědy všech strávníků budou automaticky odhlášeny. Pro další informace sledujte naše webové stránky, kde zveřejníme i podrobnosti k distanční výuce.

V tomto týdnu jsme uskutečnily dva projektové dny pro první stupeň. Tyto projektové dny jsme zaměřili na seznámení s řemeslem kovář a prací programátora. Pro nejmladší žáky bylo velmi přítažlivé se učit tvořit svoji vlastní prezentaci na počítači, které pro nás programátor připravil. Taky se pokusili společně složit počítač. Ve druhém dni jsme se...

V tomto týdnu jsme ve škole uskutečnili Veselý rej. Vyrobili jsme si ve třídách krásné masky. Nakoupili jsme si látky, primky, barevné papíry a vyráběli jsme svépomocí masky všech pohádkových postav, také těch filmových, které známe. Do masek se oblékly nejen děti, ale i pedagogové. Společně jsme vyráběli celý měsíc nejen masky, ale připravovali...

Dne 24. 09. 2020 se uskutečnila výuka ve slunečné třídě na naší školní zahradě. Výuku prvouky a přírodovědy jsme zahájili prezentací zvířat. Žáci soutěžili v poznávání zvířat domácích, cizokrajných. Děti plnily různé úkoly ve vztahu ke těmto zvířatům, ti nejmenší poznávaly zvuky těchto zvířat. Celý den se nesl v duchu environmentální výchovy. V...

Datum: 23. 09. 2020, kde: ZŠP a ZŠS, cílová skupina: 1. - 5. ročník, 7-12 let, počet dětí: 10, lektor: nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MsK, odd. prevence Bruntál.

Dnes jsme si na I. stupni školy uspořádali výuku v přírodě. V rámci prvouky jsme se vydali zkoumat přírodu přímo ven. Naučili jsme se rozpoznávat stromy v přírodě i zahradách. Popovídali jsme si o stromech a o tom co se s nimi děje v rámci ročního období podzimu. Prošli jsme si i sady. Zde jsme poznávali ovoce. Společně jsme se...

Roušky, roušky, roušky. Všude kde se podíváš - roušky. Nutné, chránící, ale vydržte v nich celý den. V pátek 18. 9. 2020 jsme měli s žáky dvě možnosti. Tou první bylo celý den se dusit v rouškách ve třídě, nebo případně využít krásného slunečného počasí a naší nádherné přírody, která se kolem nachází, a vyrazit se učit ven. Asi je...

Největší zážitek, který žáci speciální třídy zažívají během slunečních dnů v průběhu školního roku, je návštěva Statku Karlovice. Tady nás vždycky vřele přivítá paní Helenka. Ochotně nám představí mazlíčky statku. Od kraviček, koček, koz, až po roztomilé prasátko. Děti mohou sahat na všechna zvířata, krmit je a dokonce se v rámci terapie povozit na...

Včera jsme si na prvním stupni uspořádali soutěž o nejhezčí sluníčko. Žáci mají o výtvarné činnosti velký zájem. Pustili jsme se do práce s tvrdým papírem. Zvláště u prvňáčků celá práce vyžadovala velkou trpělivost, ale dokázali jsme to. Výsledkem jsou krásná sluníčka. Vítězem soutěže jsou všechny děti. Podívejte se sami.Mgr. Monika Poláchová,...

Krásný pondělní den se přímo nabízel v hodinách pracovní výchovy vyšlápnout si do lesa přímo k Mirkovu prameni. Žáci praktické a speciální třídy vybaveni hráběmi, motyčkami, srpem již přesně věděli, jaká práce je na místě, vysoko v lese čeká. V každém ročním období, během celého školního roku žáci základní školy pečují o čistotu a údržbu v okolí...

V pátek naše třída uskutečnila výuku bezpečnosti silničního provozu ve Vrbně pod Pradědem. Celá třída společně prošla krizová místa v doprave. Vysvětlili jsme si, jak se správně a bezpečně chovat. Naučili jsme se nové dopravní značky. Dále jsme si vyzkoušeli správnou chůzi po přechodu. Taky jsme si ukázali nejdůležitější místa v obci z hlediska...

Dovoluji si touto cestou poděkovat panu učiteli Humlovi a jeho dětem, že nepolevují v péči o příjemné zákoutí našeho města - Mirkův pramen. V době koronaviru se o Mirkův pramen postarali děti našeho dětskoho domova, ale prioritně je toto místo v péči právě pana učitele a jeho dětí. Věříme, že lavička, kterou děti vyrobily, na místě vydrží a potěší...

Práci v naší škole jsme v minulém týdnu zahájili formou projektů. Po dva dny žáci pracovali ve čtyřech skupinách. Tentokrát jsme pokračovali v projektu Vím, kam jít. V rámci tohoto projektu se žáci naší školy seznamují s řemesly, které vidíme kolem nás. S řemesly, kterým by se mohli sami věnovat. Ve skupinách jsme po oba dny pracovali jednak s...

Dne 03. 03. 2020 nás ve škole navštívily děti z MŠ Ve Svahu. Sešli jsme se všichni při společném tvoření. Nejdříve se děti rozkoukaly, následně si vyrobily krásnou kytičku pro maminky, tety či paní učitelky. Společně jsme si také zazpívali známé písničky. Použili jsme Orfovy nástroje a moc nám to šlo! Tvoření jsme zaměřili na výrobu z papíru. Jak...

Dne 26. 02. 2020 jsme se na naší škole opět učili řemesla. Žáci prvního i druhého stupně se sešli na prezentaci řemesel zahradník a pokrývač. Celá akce se konala v rámci projektu " Už vám kam jít!". Nejdříve jsme si nanosili truhlíky, hlínu, sazenice, následně pak paní zahradnice prezentovala své řemeslo. Pověděla nám o tom, co taková těžká práce...

Dne 20. 02. 2020 jsme si udělali v naší škole den s jógou. Žáci prvního stupně na naší škole cvičí jógu s paní učitelkou pravidelně. V rámci zdravotní tělesné výchovy provádíme relaxační cvičení, dechová cvičení i dětskou jógu. Tato cvičení mají děti moc rády. Nejdříve se rozcvičíme, následně se protáhneme sestavou "Pozdrav slunci". Cvičíme...

Dne 19. 02. 2020 jsme se vydali do kina do mateřské školy na Jesenické ulici. Po příchodu do mateřské školy nás čekal veliký nafukovací balón - sférické kino. Vlezli jsme si dovnitř, položili se na podložky a koukali do stropu balónu. Ocitli jsme se ve vodní říši, v podvodním světě. Sledovali žraloky, ryby, korály, rybičky, želvy aj. Nádherný...

18. 02. 2020 jsme měli v naší škole opět projektový den s podporou Nadace Terezy Maxové dětem. Do našeho zařízení jsme pozvali opět mateřskou školu a společně jsme pracovali. Tentokrát pan učitel z druhého stupně připravil poutavé povídání o zvířatech v Jeseníkách a o zvířatech domácích. Děti společně shlédly projekci, kde si zopakovaly zvuky...