Základní škola

 

Stejně jako v prvním pololetí školního roku 21017/2018 jsme pokračovali ve spolupráci na projektu Mezigenerační mosty s Domovem pro seniory Vrbno, p. o. V rámci pracovní výchovy a sociálního učení jsme pomáhali na úpravách jarní zahrady v domově seniorů. Akce se účastnil I. i II. stupeň praktické školy. Společně jsme sbírali větve, hrabali,...

Paní Martina Junaštíková s pejskem Tessie dětem v ZŠ a v DD předvedla ukázku spolupráce s terapeutickým pejskem. Děti se tak dozvěděly základy péče o pejska a společně se učily formou hry poznávat pravidla chování člověka v přítomnosti psa. Jednou z mnoha aktivit při hodině canisterapie nebylo jenom hlazení psí srsti, ale například i pokládání...

Děti I. stupně základní školy zařízení ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem se 5.4.2018 zúčastnily úžasné akce "Jedeme v tom společně" v Domově seniorů. Společně jsme šlapali všichni na rotopedech. Senioři našlapali kilometry do své soutěže a děti šlapaly symbolicky na doprovodném rotopedu.

Poslední den před Vánočními prázdninami jsme uspořádali ve třídě besídku. Nachystali jsme si chlebíčky, dopředu napekli mísu perníčků a všechny děti přinesly cukroví, které pekly s maminkami a tetami. Děti zahrály divadlo - krásnou pohádku "O BUDULÍNKOVI". Do této pohádky se zapojily všechny děti ze třídy. Následoval přednes básniček, rýmů i se...

Děti I. stupně ZŠ, část praktická, připravily krásný program pro naše seniory v Mnichově. Nejdříve děti zahrály pohádku Budulínek. Krásné masky dokreslily pohádkové vystoupení. Následně přednesly básničky, říkanky, zazpívaly písničky- koledy, hrály na hudební nástroje. Společně se seniory potom lily olovo a povídaly si o Vánocích a tradicích....

Už máme za sebou 6 lekcí plávání. V letošním roce se plaveckého výcviku účastní 2., 4., 5. a 6. ročník. Poslední plavání se konalo v Bruntále. Byla to pro nás příjemná změna. Využili jsme krásné prostory Aqua centra v Bruntále. Další výcvik bude pokračovat zase v Břidličné.

V listopadu jsme pokračovali ve spolupráci na projektu Mezigenerační mosty s Domovem seniorů Mnichov. V rámci pracovní výchovy a sociálního učení jsme pomáhali na úpravách podzimní zahrady v domově seniorů. Akce se účastnily děti I. i II. stupně praktické školy. Shrabali jsme listí, odnosili větve a zametli okolní prostory. Tato spolupráce nás...

Ve středu jsme se po družině sešli ve školní kuchyňce a společně jsme I. třída - pekli perníčky na Vánoce. Později se k nám připojil i kroužek. Těsto bylo voňavé a všem se nám dařilo vykrajovat krásné perníčky. Potom jsme je nazdobili. Některé perníčky budou jako dárky pro sponzory a některé pro nás na Vánoce! Už se těšíme!