nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem, 793 26

+420 554 75 17 20, 554 75 31 62

Centrální e-mail: zsddsdsj@ddvrbno.cz 

Dílčí kontakty

Mgr. Jan VAVŘÍK, ředitel organizace, tel. 554 751 720,  e-mail: jan.vavrik@ddvrbno.cz 

Tomáš RYBÁŘ, ekonom organizace, účetní, tel. 554 751 720, e-mail: tomas.rybar@ddvrbno.cz 

Mgr. Markéta REMEŠOVÁ, zástupce ředitele - ved. vych., tel. 554 751 720, e-mail: marketa.remesova@ddvrbno.cz 

Jana KALINCOVÁ, personalistka organizace, tel. 554 751 720, e-mail: jana.kalincova@ddvrbno.cz 

Stanislava JURIKOVÁ, administrativní pracovník organizace, tel. 554 751 720, e-mail: stanislava.jurikova@ddvrbno.cz 

Bc. Vlasta Dubovanová, sociální pracovnice, tel. 554 751 720, e-mail: vlasta.dubovanova@ddvrbno.cz 

Marcela PAVLŮ, vedoucí školní jídelny, tel. 554 751 720, e-mail: marcela.pavlu@ddvrbno.cz 

Kontakty na rodinné skupiny

  • Služební 1. RS: +420 739 45 23 55
  • Služební 4. RS: +420 739 45 23 42
  • Služební 2. RS: +420 736 51 06 62
  • Služební 5. RS: +420 732 23 92 72
  • Služební 3. RS: +420 733 61 04 58
  • Služební 6. RS: +420 739 45 23 39

Pedagogický sbor školy

Mgr. Lada Pecníková, třídní učitel I. třídy (1. - 6. ročník), email: pecnikovalada@seznam.cz, tel. 554 75 17 20

Mgr. Jiří Kuzník, třídní učitel II. třídy (7. - 9. ročník), výchovné poradenství, tel. 554 75 17 20

Mgr. Šárka Glacová, třídní učitel speciální školy, metodik prevence, tel. 554 75 17 20

Mgr. Jan Vavřík, učitel Aj, informatika, dějepis, email: jan.vavrik@ddvrbno.cz, metodik ŠVP, tel. 554 75 17 20

Mgr. Eva Kubišová, učitelka, metodik EVVO, tel: 554 75 17 20

Alena Rybárová, AP / Gabriela Lazurová, AP + ŠD / Petra Vráblíková, AP / Hana Gebauerová, AP