Školní družina

Školní družina nabízí dětem relaxační, zájmové, pohybové, sportovní a další činnosti, které jim vyhovují a u kterých si hlavně odpočinou. U dětí jsou oblíbené společenské hry, kreslení, práce s papírem, stříhání, skládání kostek atd. Veškeré aktivity slouží především k odbourávání únavy a stresu po vyučování. V družině se snažíme dětem poskytnout...

Ve školní družině se snažíme žákům zabezpečit zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti. Vhodné střídání činnosti přispívá k odstranění únavy z předchozí školní výuky. Činnost školní družiny je pestrá a bohatá. Žáci mají k dispozici spoustu hraček, zábavných her a stavebnic. Rovněž se věnujeme výtvarným, pracovním i sportovním činnostem podle zájmů...

Dne 06. 03. 2020 jsme v naší školní družině soutěžili! Tentokrát jsme hráli soutěž BARVY na tři kola, poctivě jsme si zapisovali časy. Barevné kužely děti kladly na barevná kola ve shodné barvě. Cvičili jsme všichni orientaci v prostoru, poznávání barev česky, anglicky, rychlost, povely. Moc jsme si celou soutěž užili. Nakonec byly vyhlášeny...

Dne 18. 02. 2020 jsme si v naší školní družině zasoutěžili. Hráli jsme hru Večerníčci. Postupně jsme si vybavili různé Večerníčky, pustili si i ukázky pohádek, příběhů a písniček. Hráli jsme si na motýla Emanuela i Makovou panenku, kreslili jsme večerníčkové postavy. Nejvíce se povedly našemu Peťovi. Je dobře připomínat dětem krásné české pohádky,...

V pátek 14. 02. 2020 jsme si udělali ve školní družině výtvarnou Valentýnskou soutěž. Děti si vybraly techniky tvorby, přáníčka, připravily si nápady a výsledek vidíte sami. Výrobky se nám všem moc povedly. Výtvarná tvorba je jen jednou z mnoha činností v naší školní družině - je jednou z nejoblíbenějších. Dětem se líbí nejen tvořit, ale mají...

Dne 06. 02. 2020 jsme si ve školní družině zasoutěžili. Vytáhli jsme všechny stavebnice a hlavně naše oblíbené lego. Všechny děti se pustily do staveb, na obrázku vidíte vítěze! Některé děti pracovaly ve dvojicích, jiné hrdě skládaly svůj výtvor samostatně. Práce se stavebnicemi je oblíbenou činností našich dětí, dnes jsme se díky nim ocitli v říši...

I nový rok jsme v naší školní družině zahájili krásnými výtvarnými výrobky. Tentokrát jsme vyráběli nádherného ptáčka. A ten dětem hrál opravdu všemi barvami. Výtvarné činnosti jsou u žáků velmi oblíbené, rády se pro ně nadchnou. Tyto výrobky posloužily jako dárky pro maminky a tety.

Dnes jsme si udělali vánoční disco ve školní družině naší školy. Každý si mohl říct na jakou písničku by chtěl tancovat. Zatačili si opravdu všichni. Na závěr jsme vyhlásili i soutěž o nejepšího tanečníka. A že byla skutečná legrace, to se můžete přesvědčit na fotografiích.

Právě v tomto období probíhá v naší školní družině výuka s odborníkem. Velmi aktivně probíhají další cvičební hodiny se cvičiteli Wing Chun. O toto cvičení je enormní zájem mezi našimi žáky. Někteří již dokonce sami jezdí přímo ke cvičitelům do jejich cvičební školy i mimo vyučování. Akce bude probíhat do konce prosince.Mgr. Monika Poláchová,...

Při našem zařízení pracuje i školní družina. Dochází zde žáci z dětského domova i z okolí, kteří naši školu navštěvují. V letošním školním roce jsme nabídli možnost prodlouženého pobytu ve školní družině, což přivítali právě žáci z okolí. Společně hrajeme stolní hry, cvičíme v tělocvičně, soutěžíme, hrajeme turnaje. Věnujeme se taky výtvarným...

Dne 01. 11. 2019 se v naší školní družině konala výuka s odborníkem. Přišli nás navštívit cvičitelé Wing Chun. Všichni jsme se společně sešli v tělocvičně, kde jsme si popovídali o cvičení tohoto sportu a jeho významu pro tělo i duši. Společně jsme se pak věnovali cvičení Wing Chun. Odborníci za námi přijedou do školní družiny znovu - moc se...

Dne 03. 10. 2019 se žáci naší školní družiny účastnili projektového dne. Tento se konal pod hlavičkou Střechy a to v Městské knihovně. Projektový den byl zaměřen na podzimní tvoření. Paní knihovnice pro nás měly připraveny přírodní materiály. Z těchto si žáci vyráběli výrobky - dárečky pro maminky a tety. Povídali jsme si také o podzimu. V druhé...