ZŠ, ŠD - dokumenty, aktualizaci připravujeme!

Roční plán školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

ŠVP ŠD

Plán ICT

Plán metodika prevence 2017 až 2018

Plán EVVO

Školní řád

Preventivní program 2017 - 2018