ZŠ, ŠD - dokumenty

Aktualizaci připravujeme!

Organizace ŠR 2023 / 2024

Školní řád

Aktuální složení Školské rady

Plán EVVO 2022 / 2023

Vnitřní řád školní družiny