ZŠ, ŠD - dokumenty

Organizace ŠR 2019 / 2020

Školní řád 2019 / 2020

Aktuální složení Školské rady

Plán prevence

Plán EVVO 2019 / 2020

Vnitřní řád školní družiny

Poplatky ŠD