Dětský domov

 

Velikonoční středu jsme se vydali do ZŠ v Karlové Studánce na "Velikonoční tvoření". Škaredá středa nebo také sazometná středa: jméno získala podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce.

Velká většina obyvatel a pracovníků dětského domova se zúčastnila zápolení ve vědomostech a dovednostech z různých oblastí. Soutěžící plnily úkoly dychtivě, vychovatelé dohlíželi poctivě s pomocí nesoutěžících dětí. Prostě celý domov se bavil!!!

Děti DD se svými vychovateli navštívily nově otevřenou Hasičskou zbrojnici. S náročnou prací záchranářů nás seznámil pan František Mikula a pan Igor Soporský ml. Prohlédli a obdivovali jsme nejen prostory nové zbrojnice, ale i hasičskou výstroj, techniku a hlavně hasičská auta, na která se děti nejvíce těšily.

V sobotu 20.1.2018 jsme se konečně dočkali sněhu, abychom mohli začít "řádit" ve sněhu. Děti měly největší radost, že se konečně mohou koulovat. Menší děti si půjčily skluzky a lopatky na sbírání sněhu. Větší kluci si zamluvili lopaty na stavění iglú. Nakonec pomohli těm menším se stavbou stonožky, na které jsme si udělali společnou fotku.

V rámci projektu Grammy vedly pracovnice Kvicu Opava - pí. Daniela Strnadlová a Katarína Dubělčíková pro naše děti v rámci klubu Osobnostního rozvoje společné setkání obou klubů.

Již po druhé jsme přijali pozvání na Farní ples, tentokrát se konal ve Václavově. Děti tento ples obohatily třemi vstupy - moderním tancem a dvěma čardáši a to vše za doprovodu bubnů. Taneční vystoupení se jim velmi povedla a všichni sklidili nejen zasloužený potlesk i obdiv, ale i finanční odměnu. Děkuji všem dětem za vzornou reprezentaci DD.

Mikulášskou nadílku jsme dětem zpestřili výletem na velkou Čertovskou show v Jeseníku. Letos poprvé jsme viděli průvod krampus čertů, kteří opravdu budili hrůzu a respekt. Proto se také výletu zúčastnili jen ti nejstatečnější. Ale zvládli jsme to a těšíme se na příští rok.

I pro děti DD, které nemohly strávit nejkrásnější svátky v roce (Vánoce) se svými nejbližšími, zazvonil zvoneček v útulném prostředí Penzionu nad stájí. Velké poděkování právem patří p. D. Tesařovi, majiteli penzionu, za sponzorování celého skvělého štědrého vánočního pobytu, stejně jako za dárky pro děti. Velmi děkujeme také personálu za...